MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Kansainväliset museopalkinnot

Museot voivat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, joissa jaetaan palkintoja erilaisissa sarjoissa. Sivulle on koottu tärkeimmät eurooppalaiset palkinnot ja niiden hakuajat.

European Museum Forum
European Museum Forum järjestää vuosittain toukokuussa European Museum of the Year Award -konferenssin, jossa valitaan vuoden eurooppalainen museo. Titteliä voi hakea uusi tai uudistunut museo. Palkinto on jaettu vuodesta 1977 lähtien. Pääpalkinnon lisäksi konferenssissa myönnetään myös The Council of Europe Museum Prize, The Kenneth Hudson Award, The Silletto Prize ja mahdollisia erikoispalkintoja.

The Best in Heritage
The Best in Heritage -maininnalla palkitaan museoita sekä kulttuuriperintöalan ja konservointiin liittyviä projekteja. Palkinto myönnetään yhteistyössä Europa Nostra - organisaation ja ICOM:n kanssa.

Europa Nostra
Eurooppalaista kulttuuriperintöä vaalivan kansalaisjärjestön näkyvin toimintamuoto onvuotuisten palkintojen jakaminen hyville kulttuuriperintöhankkeille. Palkintokategoriat ovat konservointi, tutkimus, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Omien palkintojen jaon yhteydessä järjestö jakaa Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnot. Palkintojen hakuaika päättyy syksyisin. SuomessaEuropa Nostran toiminaa koordinoi Kotiseutuliitto.

European Museum Academy
European Museum Academy jakaa vuosittain kolme museopalkintoa: The EMA Prize, The Luigi Micheletti Award ja Children's Museum Award.

  • Children's Museum Award jaetaan museolle, joka on tehnyt parhaan näyttelyn tai projektin, jossa kohderyhmänä ovat alle 14-vuotiaat. Hakuaika päättyy helmikuussa.
  • The Luigi Micheletti Award myönnetään modernin ajan historiaa, tekniikkaa, teollisuutta tai sosiaalista kulttuuriperintöä tallentavalle museolle tai tiedekeskukselle. Palkinto on jaettu vuodesta 1996 alkaen. Hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä.
  • The EMA Prize jaetaan museolle, jonka toiminta on saavuttanut merkittäviä tuloksiaeurooppalaisella museokentällä. Palkitun museon toiminnan tulee vaikuttaa museologiseen keskusteluun kansainvälisesti. Palkinto voidaan myöntään myös henkilölle. Ehdotuksia palkittavaksi voi lähettää palkintoraadille.