• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogger
 
MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Strategia

Museoliiton strategia kattaa vuodet 2015-2020. Sen avulla Museoliitto auttaa museoita kohtaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset.

Museoiden toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeammin kuin vuosikymmeniin. Muutoksen moottorina toimii heikentyvä julkinen talous. Rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistäminen korostuvat poikkeuksellisella tavalla.

Talouden lisäksi digitalisoituminen on voimakas muutostekijä, joka vaikuttaa sekä museoiden työtapoihin että museoiden käyttötapoihin. Digitalisoituminen luo myös mahdollisuuksia uusille palveluille.
 
Uusia mahdollisuuksia museoille luo niiden käytön huomattava lisääntyminen. Museoiden kävijäkäyttöä lisää Museokortti, kulttuurimatkailun kasvu, väestön ikääntymisen mukanaan tuoma kasvava kiinnostus historiaan ja kulttuuriin sekä museoiden aikaisempaa aktiivisempi viestintä ja markkinointi.
 
Tietopalvelukäyttöä lisää sisältöjen digitalisoituminen ja niiden aikaisempaa helpompi saatavuus esimerkiksi yhteisten portaalien kautta. Kulttuuriympäristötyö on esillä kansallisten ja kansainvälisten sopimusten takia aikaisempaa enemmän esillä.
 
Muutospaineissa menestyminen edellyttää museoilta jatkuvaa oman toiminnan arviointia, priorisointia, museotyön monialaistumista ja uutta luovaa otetta sekä digitalisoitumisen täysipainoista hyödyntämistä.
 
Vuosina 2015-2020 Suomen museoliiton toiminnassa korostuu museoiden näkyvyyden lisääminen, edunvalvonnan resurssien vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutoksen edellyttämän osaamisen vahvistaminen. Näitä tavoitteita Museoliitto toteuttaa edunvalvonta-, koulutus- ja viestintäpalvelujensa kautta.

Strategian liitteenä on museoiden toimintaympäristön muutosten arviointi PESTLE-analyysin valossa.