• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogger
 
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museoviikko

Museoviikkoa vietetään 15.–20.5.2018. Kansainvälistä museopäivää vietetään 18.5.2018. Viikon teema on: Verkostot esille.

Vuoden 2018 Kansainvälisen museopäivän teema on Hyperconnected museums: New approaches, new publics. Kansainvälinen teema on myös Suomen Museoviikon pääteema tiivistettynä ytimekkäästi kahteen sanaan: Verkostot esille.

Museoviikko on hyvä kanava alueelliseen yhteistyöhön muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Viikon tapahtumina voivat olla esimerkiksi näyttelyt, opastukset, kesänäyttelyiden avautumiset, luentotilaisuudet, esitelmät ja työpajat. Museoliitto kehottaa ottamaan kansainvälisen teeman mukaan ohjelmaan ja nostamaan esille erityisesti museoiden vaikuttavuutta ja verkostoja, uusia yleisöjä sekä uutta toimintaa.

Museoviikon tapahtumat ja meneillään olevat näyttelyt kootaan erilliseen tapahtuma- ja näyttelykalenteriin, joka päivittyy tapahtuman alkuun asti. Museoviikkoa varten luodaan Facebook-tapahtuma, jonne museot voivat päivittää tapahtumiaan ja jonka avulla Museoviikkoa ja kansainvälistä Museopäivää kampanjoidaan yleisölle. Museoviikon Facebook-banneria voi hyödyntää museoiden omassa verkkomarkkinoinnissa ja julisteena. Museoliitto tiedottaa medialle Museoviikon tapahtumista toukokuun alussa.

Tarkempaa tietoa Museoviikon viestinnästä ja materiaaleista julkaistaan helmikuun aikana. 

Museoille suunnattuun Kansainvälistä museopäivää koskevaan infopakettiin voi tutustua täällä.Siirry sivun alkuun
Museoviikkoa on vietetty vuodesta 1998 alkaen vaihtuvin teemoin.

Vuonna 1998
- Kansainvälisyys kokoelmissa
- Kokoelmien aarteita
- Museossa elämän jäljet

Vuonna 1999
- Löytämisen ilo!

Vuonna 2000
- Historian näyttämöitä
- Puun maa

Vuonna 2001
- Asiantuntijana museo

Vuonna 2002
- Maailma museossa

Vuonna 2003
- Rakennusperintö ja museon ystävät

Vuonna 2004
- Henkinen perintö

Vuonna 2005
- Kulttuurien kohtaaminen museossa

Vuonna 2006
- Museot ja nuoret

Vuonna 2007
- Museot ja yhteinen perintö

Vuonna 2008
- Eurooppalaisuus meissä

Vuonna 2009
- Museot ja kulttuurimatkailu

Vuonna 2010
- Paikallinen identiteetti, alueen omaleimaisuus

Vuonna 2011
- Muistitalkoot

Vuonna 2012
- Uutta - Nytt!

Vuonna 2013
- Yhdessä museoon

Vuonna 2014
- Kokoelmien ihmeet

Vuonna 2015
- Museot kestävän yhteiskunnan rakentajina,
- Museer för ett hållbart samhälle

Vuonna 2016
- Museot ja kulttuurimaisema

Vuonna 2017
- Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums

Museoviikon tapahtumat