VERKKOJULKAISUT
 

Museoalan julkaisut ja tutkimukset

Suomen museoliitto julkaisee museoalaan liittyviä teoksia. Verkossa julkaistut tekstit on koottu tälle sivulle.

Museoliiton julkaisusarja


Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena: Merkitysanalyysimenetelmä.Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015.

Kinanen, Pauliina (toim.): Museot ja mediakasvatus. Suomen museoliiton julkaisuja 68. Suomen museoliitto 2015.

Mylläri, Johanna; Nurminen, Maiju; Paaskoski, Leena; Pykäläinen, Anni; Jesse Saarinen & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Museoetiikka 2.0. Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia. Suomen museoliiton julkaisuja 70. Suomen museoliitto 2015.

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: Tekniikan tarinamatolla - Teknologiakasvatuksen toimintamalli museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille. Suomen museoliiton julkaisuja 66. Suomen museoliitto 2015.

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: The Magic Carpet of Technology tales - An operational model of technological education for museum visitor activities and early educators. Publications of Finnish Museum Association No. 67. Finnish Museum Association 2015.

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: Teknikens sagomatta - Verksamhetsmodell för teknologifostran i museernas publika arbete och för förskolepedagoger. Finlands museiförbunds publikationer 69. Finlands museiförbund 2016.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 65. Suomen museoliitto 2015.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 71. Suomen museoliitto 2016

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (Eds.): Deaccessioning. Sharing Experiences from Finland. Publications of Finnish Museums Association No 72. Finnish Museums Association 2016.

Muut verkkojulkaisut


Hassinen, Esa: Opas suomalais-venäläiseen näyttelyvaihtoon. Suomen museoliitto 2013.

Saavalainen, Janne (toim.): KEKE - Museot ja kestävä kehitys. Suomen museoliitto 2010.

Kyselyt ja tutkimukset


Museoiden taloudellinen vaikuttavuus (Vaasan yliopisto Levón-instituutti, 2013)
Valtakunnallinen konservointikysely 2008

Museoväki '03
Museoväki '08
Museoväki '13
Valtakunnallinen kävijätutkimus 2011-2012
Kävijätutkimus 2002