Skip to content

Museoliitto

Hero

Kaikki uutiset

Featured posts

All posts

Kaikki lausunnot

Tässä kaikki lausuntomme

2.5.2024

Museoliiton kirjallinen asiantuntijalausunto: VNS 2/2024 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

VNS 2/2024

21.3.2024

Kulttuuripoliittinen selonteko: Museot kuuluvat kaikille – nyt ja tulevaisuudessa

5.3.2024

Museot, orkesterit ja teatterit kannattelevat kansakuntaa

5.3.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

VN/34558/2023

21.2.2024

Lausunto työryhmämietintöön: Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistaminen

VN/30715/2023

27.4.2023

Kulttuuri on kannattava investointi

31.3.2023

Suomen museoliiton lausunto aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta 2023–2028

MV/2/06.00.00/2023

2.2.2023

Lausunto hallituksen esityksestä arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

SMDno-2019-2239

23.1.2023

Museoliiton kannanotto Turun yliopiston etnologian professuurin puolesta

7.11.2022

Lausunto Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

VN/16052/2021

14.10.2022

Suomen museoliiton lausunto liittyen hallituksen vuoden 2023 valtion talousarvioesitykseen

HE 154/2022

5.10.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 158/2022

26.9.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

HE 157/2022

19.9.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi

VN/6984/2021

31.8.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi

VN/1364/2021

17.6.2022

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

20.5.2022

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamiseksi

VN/6327/2022

19.5.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

HE 43/2022

25.4.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023-2026

7.12.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

VN/279/2018

3.12.2021

Lausunto ehdotuksesta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

VN/20149/2020

3.11.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta

VN/2245/2020

27.10.2021

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle näyttelypalkkiomallista

16.9.2021

Suomen museoliiton näkemykset uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman käyttöönottoa koskevasta ohjauksesta

18.5.2021

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022-2025

VNS 3/2021 vp

18.3.2021

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelijärjestelmän tulevaisuutta koskevasta raportista

13.1.2021

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 245/2020 vp

23.11.2020

Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle

13.11.2020

Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

HE 182/2020 vp

11.11.2020

Lausunto arpajaislain uudistamiseen koskevassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa esitettäväksi

6.11.2020

Suomen museoliiton lausunto liittyen hallituksen vuoden 2020 valtion talousarvioesitykseen

HE 146/2020 vp

29.4.2020

Suomen museoliiton lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

30.3.2020

Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

HE 21/2020 VP

16.12.2019

Lausunto sisäministeriölle ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta

28.10.2019

Lausunto kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille uudesta mediakasvatuslinjauksesta

27.9.2019

Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

11.2.2019

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteilijoiden ja taiteen rahoituksesta

OKM/95/040/2017

8.1.2019

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä uudeksi museolaiksi

3.12.2018

Lausunto sivistysvaliokunnalle kuntien kulttuuritoimintaa koskevasta lakiesityksestä

HE 195/2018 vp

23.10.2018

Lausunto sivistysvaliokunnalle museoiden valtionosuusrahoituksen leikkaamisesta

HE 126/2018 vp

27.9.2018

Lausunto kiinteistöverouudistukseen liittyvästä lakimuutoksesta

VM115:00/2018

28.8.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11B §:n muuttamisesta

OKM/37/010/2018

10.8.2018

Lausunto: Museot eivät voi olla arpajaislakiuudistuksen maksajia

SMDno-2018-1061

10.8.2018

Lausunto taideteollisuusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

OPH-1325-2018

29.6.2018

Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

30.5.2018

Lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta

SM1812147, 00.00.01.00.00.00, SMDno-2017-700

16.5.2018

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022

29.3.2018

Lausunto hallituksen esityksestä 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi

30.1.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi

Group lift

Simple text paragraph with formatting options here.

Link

Featured Lift 

Text example here.

Card 1

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. 

Card 2

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. 

Bitesize

Text example here.

01

Rich Text

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

Banner

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. 

Row Lift

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. 

Iframe embeded

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Article Lift

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.  

Lue lisää