Skip to content

Museoliitto

1.11.2023

Museoväki 2013

Suomen museoliitto teki kesäkuussa 2013 kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä.

Vastauksia kertyi kaikkiaan 909 Internetin välityksellä. Vastaava tiedustelu on tehty kaksi kertaa aiemmin viiden vuoden välein: kesällä 2003 ja 2008. Näiden kyselyjen tuloksia on mainittu vertailutietoina suluissa. Tarkemmat tiedot edellisistä kyselyistä voi tarkistaa Juliuksen numeroista 11/2003 ja 7/2008.

Kyselyn tuloksia arvioitaessa on syytä muistaa, että satunnaisvirheiden todennäköisyys kasvaa, mitä pienemmistä vastaajien osajoukoista on kysymys. Satunnaisuus saattaa selittää myös joitain muutoksia vuosien 2003, 2008 ja 2013 tulosten välillä. Museoväki 2013 -tutkimuksen tuloksia on käsitelty myös Museo-lehdessä 3/2013.

Kalle Kallion analyysi Museoväki ’13 -tutkimuksen tuloksista

Voisit olla myös kiinnostunut näistä