MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Euro enemmän -hanke / kevät 2019

Museokauppojen kehittämishanke Euro enemmän jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Keväällä työtä jatketaan mm. seuraavasti:

  • Museoille tuotetaan ensimmäinen versio museokauppakonseptin käsikirjasta, joka on suunnattu erityisesti museokaupan tai myynnin parissa työskenteleville. Käsikirjaa päivitetään vuoden 2019 aikana.

  • Pilotointivaiheen valmistelut Turun taidemuseon, Vapriikin, Arkkitehtuurimuseon ja Tekniikan museon kanssa jatkuvat 1.5.2019 saakka, jolloin museokaupan uusien ratkaisujen pilotointi käynnistyy. Pilotointien tavoitteista ja edistymistä kerrotaan muun muassa hankkeen seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa.

  • Keväällä järjestettävät seminaarit:
    • Pe 15.2.2019, Kansallismuseo, Helsinki. Teemana on museokauppa ja myymäläratkaisut. Ohjelma ja ilmoittautuminen.
    • Ma 8.4.2019 Turku. Teemana on esillepano ja myymälä-displayt. Ohjelma ja ilmoittautuminen avataan myöhemmin.
  • Museoiden yhteisen verkkokaupan selvitys- ja valmistelutyö aloitetaan.


Kuva: Janne Tielinen