MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Provenienssitutkimus suomalaisissa museoissa

Provenienssi- ja kontekstitiedot, ts. omistaja- ja käyttöhistoriaan liittyvät tiedot lisäävät merkittävästi taideteoksen tai esineen museaalista arvoa. Mitä paremmin nämä tiedot tunnetaan, sitä enemmän teos kertoo itsestään ja ajastaan, ja sitä monipuolisemmin sitä voidaan hyödyntää näyttelyissä, julkaisuissa ja tutkimuksessa. Provenienssitutkimus on keskeinen osa museoiden kokoelmatyötä ja tutkimusta. Erityisesti kokoelmien vanhimpien saantien provenienssitietojen tarkastelu nostaa nykyisin usein esiin ongelmia, koska tiedot saattavat olla puutteellisia.

Tällä hetkellä erityisen mielenkiinnon kohteena ovat maailmansotien välisenä aikana tapahtuneet taideteosten omistajanvaihdokset. Myös monien suomalaisten museoiden kokoelmissa on Keski-Euroopasta hankittuja teoksia, joiden vaiheiden selvittely vaatii usein pitkällisiä tutkimuksia. Koska ulkomailta hankittuihin teoksiin liittyvä tutkimustyö on usein hankalaa tarvittavan arkistoaineiston sijaitessa ulkomailla, on museoiden tutkimustyön kannalta hyödyllistä saattaa julkisuuteen sellaisia teoksia, joiden vaiheista saattaa ulkopuolisilla olla tarjottavanaan uutta tietoa.

Seuraavien museoiden kokoelmissa on ulkomaisia teoksia, joiden provenienssissa on aukkoja ajalla 1933-45. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että teos on anastettu.

Ateneumin taidemuseo

Ateneumin taidemuseo on kerännyt pääasiassa suomalaista taidetta. Museon kansainvälistä kokoelmaa on täydennetty satunnaisemmin ja mahdollisuuksien mukaan, näin ollen Ateneumin kokoelmissa on suhteellisen vähän teoksia, joiden provenienssitiedoissa olisi aukkoja.

Sinebrychoffin taidemuseo

Vanhaan ulkomaiseen taiteeseen erikoistunut Sinebrychoffin taidemuseo on kokoelmiensa laajuudesta johtuen tutkimuksellisesti suurimman haasteen edessä. Tässä vaiheessa on oheisesta listasta rajattu pois ulkomaisista huutokaupoista viime vuosikymmenien aikana hankitut teokset, koska ne ovat olleet julkisesti nähtävillä huutokauppojen näyttöjen yhteydessä.

Suomen kansallismuseo

Suomen esineellistä kulttuurihistoriaa keräävän Suomen kansallismuseon vanhojen mestareiden maalaukset ovat tulleet museoon pääasiassa kolmen keräilijän Kansallismuseolle testamenttaamien kokoelmien mukana. Osaan teoksista liittyy lahjoittajien säilyttämää, mutta sattumanvaraista asiakirja-aineistoa.