VERKKOKAUPPA
 

Museologia

 

Museologia tänään

Museum Studies - Bridging Theory and Practice

Museum Studies - Bridging Theory and Practice

ICOFOM & University of Jyväskylä, Open Science Center.
ISBN: 978-2-491997-31-1, 1. painos 2022. 555 s.

Hinta:

- 30 € + alv 10% = 33€

- jäsenille 25 € + alv 10% = 27,5 €

Museum Studies – Bridging Theory and Practice (Museologia – Teorian ja käytännön välimaastossa) kokoaa yhteen 27 artikkelia suomalaisesta museotyöstä. Kirja on ensimmäinen, kattava suomalaisen museotyön englanninkielinen esittely ja sen kirjoittajat ovat pääsääntöisesti Suomessa toimivia, pitkänlinjan museoammattilaisia. Kirjan sisältö on jaettu viiteen päälukuun: Museologia ja museoprofessio, Kokoelmanhallinnan tie kohti kokoelmien kehittämistä, Yhteisöt ja yleisöt, Näyttelyt muuttuvien museoidentiteettien välittäjinä sekä Museoetiikka. Kirjoittajat käsittelevät artikkeleissaan museaalista arvoajattelua sekä työmme vaikuttavuuden eri muotoja. Artikkeleissa nostetaan esiin erilaisia tapoja mitata jotakin mittaamattoman arvokasta ja autetaan lukijaa navigoimaan museaalisten merkittävyyksien maastossa. 

Työryhmä: Nina Robbins (päätoimittaja), Suzie Thomas, Minna Tuominen, Anna Wessman.

Huom! Ensimmäinen painos on loppuunmyyty. Toinen painos tilattavissa elo- syyskuun vaihteessa. Tiedustelut: museoliitto(a)museoliitto.fi.Museologia tänään

Suomen museoliiton julkaisuja 57.
ISBN 978-951-9426-34-1, 3. painos 2021. 342 s.
29 €, jäsenille 25 € + Alv 10 %.

Artikkelikokoelma, joka syventää Museologian perusteissa käsiteltyjä teemoja ja tarkastelee museologiaa tieteenalana, museon suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan, museokokoelmia sekä museokommunikaatiota. Kirjoittajat ovat museoalan ja museologian asiantuntijoita. Kirja on tarkoitettu museoissa työskenteleville, museologian opiskelijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita museologiasta tieteenalana ja osana museotoimintaa.

Teos on saanut Museopedagogisen yhdistyksen Pedaali ry Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon 2007.