VERKKOJULKAISUT
 

KEKE - Museot ja kestävä kehitys

Suomen museoliiton toimintastrategiaa peilataan aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Strategiatyön tarkastelunäkökulmaksi lisättiin vuonna 2008 muutokset luonnonympäristössä. Selvitystyötä tekemään perustettiin Kestävän kehityksen työryhmä, joka laati ohjeistuksen museoissa tehtävän kestävän kehityksen toiminnan tueksi. KEKE - Museot ja kestävä kehitys -ohjelma julkistettiin joulukuussa 2010.

Kestävän kehityksen mukainen ajattelu tarjoaa museoille uusia tapoja esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä sekä tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä kehitys voi myös parantaa resurssien käyttöä, pitkäjänteisyyttä, sosiaalista vastuuta, innovaatioita ja luovuutta. Museoiden rooli valistajana ja perinteisten työtapojen esittelijänä voi olla kestävyyden näkökulmasta paljon merkittävämpää kuin mikään museon omaan toimintaan kohdistuva toimenpide.

Julkaisuus ovat kirjoittaneet toimitusjohtaja Timo Kukko, Nuuksiokeskus Oy/Metsähallitus, erikoissuunnittelija Saara Airaksinen, Metsähallitus, museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo, lehtori Heikki Häyhä, Metropolia Ammattikorkeakoulu, osastonjohtaja Maire Mattinen, Museovirasto, johtaja Susanna Pettersson Alvar Aalto -säätiö ja Alvar Aalto -museo sekä yli-intendentti Juhani Terhivuo, Luonnontieteellinen keskusmuseo.