MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Järjestelmän pilotointi

Museo 2015 -hanke toteutti järjestelmän pilotoinnin yhdessä järjestelmäntoimittaja zetcomin kanssa. Pilotointiin osallistuneet pilottimuseot ja -arkistot olivat Arkkitehtuurimuseo, Tuusulan taidemuseo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kansallisgalleria (arkistokokokoelmat) sekä Museoviraston kuvakokoelmat (Journalistinen kuva-arkisto).

Museo 2015 -hankkeen kokoelmahallintajärjestelmän toimittajaksi valittiin 13.5.2014 sveitsiläinen zetcom Ltd, jolla on runsaasti kansainvälistä kokemusta sekä museosektorista että kokoelmahallintajärjestelmistä. Suomessa käyttöön otetaan MuseumPlus-tuoteperheen kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA.

Pilotoinnissa on ollut mukana kattava edustus suomalaisten museoiden ja arkistojen erilaisia kokoelmia, jotka sisältävät muun muassa av-aineistoa, esineitä, rakennuspiirustuksia, taideteoksia ja valokuvia. Pilottimuseoilla on ollut käytössään erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä (Avokaado, Karkki, Musketti, Muusa ja SIPI).

Uudessa konsortiossa järjestelmän hallinnointi on siirretty Suomen museoliitolle, jonka koulutus- ja kehittämispalvelut -osastolle MuseumPlus RIA -tiimi on sijoitettu vuoden alusta 2016 lukien. Alkuvuoden 2017 aikana viimeistellään kokoelmahallintajärjestelmän pilotointivaihe ja samalla käynnistetään Museoliiton Kookos-kokoelmahallinnan toimintaa.