VERKKOJULKAISUT
 

Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt

Verkkojulkaisuun on koottu museoiden kokemuksia yritysten ja yritysten kaltaisten organisaatioiden pelastusdokumentoinneista. Pelastusdokumentoinnit ovat tilanteita, joissa museo dokumentoi, useimmiten niukassa ajassa, jonkin tallennusalansa keskeisen yritystoimijan juuri ennen yrityksen toimintaan kohdistuvaa peruuttamatonta muutosta.

Julkaisussa on viisitoista tarinaa museoiden arjesta sekä yritysten pelastusdokumentointeihin että muuhun yritysten toiminnan tallennukseen liittyen aikaväliltä 1980–2010. Mukana on myös verrokkitarina arkistomaailmasta.

Eri tarinat kuvaavat sitä, miten vaihtelevia, herkkiä ja arvaamattomia pelastusdokumentointitilanteet saattavat olla ja miten pelastusdokumentoinnit joskus jäävät haastavien olosuhteiden takia tekemättä. Tarinat todistavat siitä, että tämän päivän museoilla on kokemusta ja taitoa suorittaa ammattimainen ja hallittu pelastusdokumentointi, kunhan aikaa ja muita resursseja on tarpeeksi. Tämä johtaa pohtimaan pelastusdokumentoinnin kustannuksia. Tulisiko maksukykyisen kohteen itse osallistua oman perintönsä tallentamiseen nykyistä suuremmassa määrin?

Museoiden kokemuksista suodattuneet hyvät käytännöt ja toimintamallit on kerätty julkaisun loppupuolelle pelastusdokumentoinnin muistilistaksi.

Julkaisun on tuottanut Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC, joka on Suomen museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon tuotantoa ja palveluita tallentavien museoiden yhteinen hanke. Hanke syntyi halusta löytää ratkaisuja yritysten toiminnan tallennuksessa ja pelastusdokumentoinneissa koettuihin haasteisiin ja nostaa esille museokentällä kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Hanke on saanut tukea Museoviraston innovatiivisesta hankerahoituksesta. Hankkeessa on tuotettu myös yrityksille tarkoitettu oman toiminnan tallentamiseen kannustava verkkojulkaisu Yritys – tallenna toimintasi!
 
Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Kristiina Huttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017.

Verkkojulkaisu avautuu koko näytön kokoiseksi klikkaamalla. Sitä voi selata joko hiiren tai nuolinäppäinten avulla. Voit myös ladata tiedoston pdf-muodossa omalle koneellesi ja tulostaa siitä halutessasi paperiversion.