TIEDOTTEET
 

2010

 


Museoliiton tavoitteet hallitusohjelmaan 2011-2015
Suomen museoliitto on lähettänyt oheisen kirjeen poliittisille päättäjille. Kirjeessä toivotaan muun muassa muutoksia kohtuuttomiin kiinteistökustannuksiin ja lisää voimavaroja kulttuuriperintökasvatukseen. Kantaa otetaan myös tekijänoikeuskorvauksiin ja luonnontieteellisten museoiden asemaan.


Museoliiton näyttelykalenterin päivitys
Suomen museoliitto ylläpitää näyttelykalenteria jäsenmuseoidensa tulevista näyttelyistä ja tapahtumista osoitteessa www.museot.fi/nayttelykalenteri. Vuosittain kalenterista löytyy satoja näyttelyitä. Muistathan päivittää museonne näyttelytiedot vuoden 2011 osalta mahdollisimman pian! Ennen joulua tehdyt päivitykset pääsevät mukaan medialle laadittavaan, tammikuussa julkaistavaan kuukausittaiseen pdf-kalenteriin ja koosteeseen museovuoden kiinnostavimmista näyttelyistä ja tapahtumista.


NEMO News 2/10
Uusi NEMO News on ilmestynyt. Teemana lehdessä on "Museums and Financial Crisis".


Kestävän kehityksen ohjenuora museoille
Suomen museoliiton toimintastrategiaa peilataan aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Ympäristökysymykset ovat nousseet viime vuosina vahvasti esiin myös museoissa, ja nyt kestävän kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista on valmistunut selvitys KEKE - Museot ja kestävä kehitys.


Museoviraston organisaatio uudistuu
Museovirastossa siirrytään 1.1.2011 lukien uuteen organisaatioon. Uusi organisaatio on prosessiorganisaatio, joka on suunniteltu viraston strategian pohjalta, tuottavuus- ja tehokkuusnäkökulmat huomioiden.


OKM vastaa maabrändivaltuuskunnan esittämään tehtävään: Museoiden digitointihankkeisiin yhteensä 2 miljoonaa euroa
Maabrändivaltuuskunnan 25. marraskuuta julkaisemassa loppuraportissa annetaan tehtäväksi museoiden kokoelmien digitoiminen ja avaaminen kaikkien käyttöön internetissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt tehtävän toteutumista tänä vuonna myöntämällä kaikkiaan 2 miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria.


Kulttuuriomaisuuden luettelointi käynnissä
Kulttuuriomaisuuden luettelointia valmistellaan vuosina 2010-2011 Museoviraston, Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston toimesta yhteistyössä Valtion taidemuseon kanssa.


EU:n kulttuuriohjelman julkinen kuuleminen
Euroopan komission syyskuussa käynnistämä laaja julkinen kuuleminen koskee tulevaa EU:n kulttuuriohjelmaa (2014-). Julkiseen kuulemiseen voi virallisesti osallistua 15.12.2010 saakka.


Museo-lehti 4/2010: Museossa tutkitaan
MuseoTalvi-lehti kertoo millaista tutkimusta museoissa tehdään. Yleensä museotyö välittyy kävijöille näyttelykokemuksen kautta. Valmiin näyttelyn taustalta löytyy kuitenkin runsaasti tutkimustyötä.


Museoviikon 2011 teemana Muistitalkoot
Valtakunnallista museoviikkoa 2011 vietetään 16.-22.5. Kansainvälisen museoneuvoston ICOMin teema Kansainväliselle museopäivälle 18.5. on "Museums and Memory". EU:n teemavuosi on ensi vuonna vapaaehtoistoiminta. Museoviikon teema Suomessa on "Muistitalkoot".


Helsingin kirjamessujen antia
Helsingin kirjamessut 28.10.-31.10.2010 keräsi tänä vuonna ennätysyleisön 79 536 kävijää. Museoliiton organisoimalle museo-osastolle osallistui kymmenen museota. Myynti oli edellisvuotta parempi.


Näyttelyiden valtiontakuulautakunta asetettiin
Valtioneuvosto on asettanut näyttelyiden valtiontakuulautakunnan lokakuun lopussa vuonna 2013 päättyvälle kolmivuotiskaudelle. Sen tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä valtiontakuun myöntämiseen liittyvissä kysymyksissä.


Teattereiden ja orkestereiden sekä museoiden valtionosuuksiin lisäystä
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on vahvistanut teattereiden, orkestereiden sekä museoiden valtionosuudet ensi vuodelle. Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2011 on yhteensä noin 37,9 miljoonaa euroa. Kasvua tähän vuoteen verrattuna on 657 000 euroa.


Yhdeksän pientä kotia vuoden 2010 museojulkaisu
Suomen museoliiton järjestämän Museojulkaisukilpailun 2010 on voittanut Jere Jäppisen kirjoittama Helsingin kaupunginmuseon julkaisema teos Yhdeksän pientä kotia - Arjen historiaa Työväenasuntomuseossa, Nio små hem - Vardagens historia i Arbetarbostadsmuseet.


Museovuosi 2011 - näyttelytiedotus, aika päivittää näyttelykalenteri!
Suomen museoliitto laatii jälleen tammikuun alussa julkaistavan Museovuosi-kalenterin median työkaluksi. Näyttelytiedotukseen poimitaan tulevan vuoden kiintoisimmat näyttelyt, tapahtumat ja teemat.


Museojulkaisukilpailun voittajan julkistus ja Museoliiton osasto Helsingin kirjamessuilla
Tervetuloa Museojulkaisukilpailun julkistamistilaisuuteen ja Suomen museoliiton osastolle Helsingin kirjamessuilla! Voittaja sekä finalistijulkaisut ovat esillä Suomen museoliiton osastolla 6 f 18.


Taideteostoimikunta Valtion taidemuseon yhteyteen
Hallitus esittää valtion taideteostoimikunnan siirtämistä Valtion taidemuseon yhteyteen. Lisäksi ehdotetaan taiteilijaprofessorin virkojen muuttamista valtion taitelija-apurahoiksi.


Perinneleikkejä ja fransuja - Museot ja koulut kohtaavat Mennään museoon! -viikolla
Mennään museoon! -viikkoa vietetään parhaillaan yli 80 museossa eri puolilla Suomea. Teemaviikkoon osallistuvat museot järjestävät erityisesti opiskelijoille ja koululaisille suunnattua ohjelmaa.


Paikallismuseoiden toimintaa kehitetään
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten sekä kunnallisten paikallis- ja kotiseutumuseoiden ja erikoismuseoiden toimintaa.


Museo-lehti 3/10: Valtaa ja vallattomuutta
Museo-lehti 3/2010 on ilmestynyt. Lehdessä keskitytään muun muassa museon valtaan niin historiakuvan rakentajana kuin rakennussuojeluviranomaisenakin.


Nuoria työllistäviin kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin yhteensä 2 miljoonaa euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1,3 miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria. Tukea myönnettiin 37 hankkeelle. Hakijoita oli kaikkiaan 73. Kaikkiaan 2 miljoonaan euron määrärahasta 700 000 euroa jaetaan toisella hakukierroksella, joka umpeutuu lokakuussa.


Hallinnollisia muutoksia Riihimäellä
Riihimäen kaupunginhallitus nimesi 1.3.2010 museoiden toiminnan kehittämistä ja Suomen lasimuseon ja Riihimäen Taidemuseon hallinnon ja tilojen yhdistämistä selvittävän työryhmän.


Esitys laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta lausunnolle
Suunnitelma perustaa muun muassa valtion taiteilijatukien myöntämisestä vastaava Taiteen edistämiskeskus etenee. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää valtion taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta uudistavasta esityksestä lausuntoja taiteen alan laitoksilta ja järjestöiltä 16.8.2010 mennessä.


Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksiin lisää kannustavuutta
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää selvittäväksi, olisiko löydettävissä kaikkia valtionosuuslaitoksia tasavertaisesti kohteleva arviointimenetelmä ja mittarit, joiden perusteella voitaisiin kohdentaa osa museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudesta kannustavuuden perusteella.


Mennään museoon! -koululaisten ja opiskelijoiden museopäivä 5.-8.10.2010


Valtionarkeologi, FT C.J. Gardberg 1926-2010


Metropolian Museokokoelmien hallinta -koulutus


Avustus kulttuurin, taiteen ja luovien alojen kolmannen sektorin kehittämiseen


Määräraha nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia edistäviin hankkeisiin


Museoviikolla aamumuseoon tai värikylpyyn
Vuonna 2010 Museoviikko järjestetään 17.-23.5., kansainvälistä Museopäivää vietetään 18.5. ja Museoiden yö -tapahtumaa lauantaina 22.5.


Suomen museoliiton hallituksen uusi puheenjohtaja on Pirjo Ala-Kapee


Museoviikon 2010 verkkosivut avattu
Museoviikkoa vietetään 17.5.-23.5.2010Kansainvälinen museopäivä on 18.5.Museoiden yötä vietetään 22.5.


Ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta valmistunut
Opetusministeriön asettama toimikunta on laatinut ehdotuksen eduskunnalle annettavaksi selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta. Tarkastelu ulottuu vuoteen 2035 saakka.


Kutsu Museojulkaisukilpailuun 2010
Museojulkaisukilpailu on järjestetty vuodesta 1992 lähtien joka toinen vuosi. Tänä vuonna kilpailu järjestetään kymmenennen kerran. Suomen museoliitto kutsuu museoita osallistumaan Museojulkaisukilpailuun. Kilpailun tarkoitus on tehdä tunnetuksi museoiden monipuolista ja korkeatasoista julkaisutoimintaa laajemmalle lukijakunnalle. Kilpailu on avoin erityyppisille ja erikokoisille museoille.  


Museohakuun kaivataan lisää kuvia kuvatietoineen


Ilmoittaudu Helsingin kirjamessujen museo-osastolle
Helsingin kirjamessut järjestetään 28.-31.10.2010. Tänä vuonna kirjamessujen teemamaana on Ranska.


Aukioloajat ja pääsymaksut Museohaku-palvelussa


Suomen museoliiton jäsenkyselyn tuloksia
Kehittääkseen Museoliiton toimintaa kartoitettiin jäsenten kokemuksia ja odotuksia liiton toiminnasta. Jäsenkyselyyn oli mahdollista vastata sekä postitse ja Internet-sivuilla. Kysely lähetettiin jäsenpostituksena 235 museolle ja siihen vastasi 74 museota.


Maanalainen museokeskus Töölönlahdelle
Helsingin kaupunki suunnittelee Töölönlahdelle suuria maanalaisia museo- ja näyttelytiloja. Aloite on peräisin Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajuselta, joka visioi tiloihin muun muassa uutta design-keskusta.


Taide ja kulttuuri lisäämään hyvinvointia
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiselle on valmistunut toimintaohjelma vuosille 2010 - 2014. Ohjelma esittää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla taide ja kulttuuri edistäisivät terveyttä ja hyvinvointia. Hanke on osa Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa.


Leif Schulman Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon johtajaksi


Museovuosi 2010 - avaruusmatkoja ja keskiajan bling blingiä


Suomen museoliiton jäsenkysely 2010
Hyvät Suomen museoliitton jäsenetKuntien taloustilanne on heikoin moneen aikaan, eivätkä tulevaisuuden ennusteetkaan lupaa suuria parannuksia. Joudumme elämään jatkuvan muutoksen aikaa toimintatapojamme arvioiden ja uudenlaisia toimintamalleja etsien.


Museoviikko 2010