MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museoalan osaaamistarpeiden määrittely -työpajat

Kutsuimme museotyöntekijöitä osallistumaan työpajoihin, joissa määritellään alan nykyisiä ja tulevia osaamisalueita ja -tarpeita. Toivoimme työpajoihin osallistujia kaikenlaisista ammatillisista museoista ja erilaisista työtehtävistä. 

Työpajojen tavoitteena oli määritellä ammattiryhmäkohtaiset osaamisprofiilit ja niihin liittyvät keskeiset osaamisalueet. Työpajojen tuloksia hyödynnettiin rakennettaessa alalle osaamiskartoitustyökalua, jota pilotoitiin keväällä 2019 ja tarjottiin museoiden käyttöön syksyllä 2019.

Työpajat järjestettiin
Helsingissä 14.3.2019
Tampereella 28.3.2019
Oulussa 29.3.2019

Työpajan ohjelma (tarvittavat tauot sopivissa väleissä)
10:00–11:00 Museoalan osaaminen huipulle -hankkeen esittely. Osallistujien orientointi ja taustoitus osaamistarpeiden määrittelyyn. Osaamiskartoitusmallin esittely.
11:00–15:00 Työskentely ammattiryhmäkohtaisissa ryhmissä
15:00–16:00 Aineistojen kokoaminen ja keskustelu jatkosta
Työpajojen ohjaajana toimi Taina Hanhinen, FT, C&Q Systems Oy:n toimitusjohtaja