MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Osaamiskartoitustyökalu museoiden käyttöön syyskuussa

Suomen museoliitto toteuttaa vuoden 2019 aikana hankkeen nimeltään Museoalan osaaminen huipulle. Hankkeella kartoitetaan museoalalla olevaa ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista koko maan laajuisesti.

Keväällä kartoitettiin museoalan osaamisprofiilia kolmessa työpajassa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Työpajoissa määritellyt osaamisalueet toimivat pohjana osaamiskartoituksessa. Nyt on meneillään pilotointivaihe, jossa kolme museota testaa kehitteillä olevaa osaamiskartoitusta. Kartoitukseen tehdään pilotoinnin jälkeen tarvittavat muutokset, minkä jälkeen se tarjotaan kaikkien Museoliiton jäsenmuseoiden käyttöön maksutta vuoden loppuun saakka. 

Osaamiskartoitustyökalussa jokaiselle museolle tehdään järjestelmään oma profiili, joka kattaa kaikki ko. museossa tarvittavat osaamiset ja osaamisten merkitystasot nyt ja tulevaisuudessa. Museon työntekijät arvioivat järjestelmässä oman osaamisensa ja saavat henkilökohtaisen osaamiskortin, joka sisältää myös esimiehen arvion työntekijän osaamisesta. Kartoituksen jälkeen museo saa käyttöönsä museokohtaisen osaamismatriisin, joka kertoo kokonaisuudessaan millaista osaamista museossa on ja millaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Suomen museoliitto saa aineistosta valtakunnan tason tietoa koulutustoimintansa perustaksi ja koko alan kehittämisen tueksi.

Museo voi ilmoittautua osaamiskartoitustyökalun käyttäjäksi 16.9. alkaen myöhemmin julkaistavassa verkko-osoitteessa. Museo voi toteuttaa kartoituksen milloin vaan syksyn aikana, mutta kannattaa jo nyt suunnitella alustavasti milloin kartoitus on museon aikataulujen puitteissa paras toteuttaa. Työkalun käyttöönotto vaatii museolta jonkin verran (noin 3 tuntia) valmistelutyötä, jonka tavoitteena on muokata osaamisprofiilista museolle sopiva. Tavallisesti koko henkilöstön osaamiskartoitukset saadaan toteutettua 2 viikon aikana.

Työkalun käyttäjäksi voi ilmoittautua 30.11. saakka ja työkalu on käytössä vuoden loppuun asti. Mikäli museo haluaa jatkaa osaamiskartoitusjärjestelmän käyttöä vuoden 2019 jälkeen, se on mahdollista erikseen sovittavalla tavalla ja maksullisena.

Osaamisen johtaminen on noussut yhä merkittävämmäksi organisaation menestystekijäksi. On hyvä pysähtyä miettimään, mitkä osaamiset ovat nyt ja tulevaisuudessa ne kaikkein tärkeimmät omassa museossa. Museoliitto tarjoaa syksyllä ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää, miten henkilöstönne osaamiset vastaavat organisaation strategiasta johdettuja osaamistarpeita.

Hankkeessa hyödynnetään C&Q Systems Oy:n asiantuntemusta ja osaamiskartoitusjärjestelmää. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Koulutus- ja kehittämisasiantuntija Pauliina Kinanen
Puh: 040 354 2205
Email: pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
Puh: 040 534 6232
Email: leena.tokila(a)museoliitto.fi