JÄSENILLE
 

Jäsenedut ja -palvelut

Suomen museoliitto toimii museoita omistavien tai ylläpitävien yhteisöjen museotoimintaa tukevana, yhteisiä tehtäviä hoitavana ja museoiden etuja valvovana yhdistyksenä. Liitto edistää museolaitoksen yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä toimii jäsentensä yhteistyöelimenä. 

Suomen museoliiton jäsenpalvelut jakautuvat edunvalvontapalveluihin, viestintäpalveluihin, koulutus- ja kehittämispalveluihin ja Plussa-palveluihin.