JÄSENILLE
 

Edunvalvontapalvelut

Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden on mahdollisuus toimia menestyksellisesti ja kehittää omaa toimintaansa ennakoivasti.

Suomen museoliiton edunvalvontapalveihin kuuluu jäsenten edustaminen ja edunvalvonta: 

  • museoalan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten valmistelussa
  • museoalan kansallisten ja kansainvälisten rahoitusratkaisujen valmistelussa 
  • koko museoalaa koskevien järjestelmien ja käytäntöjen valmistelussa 
  • museoalan kansainvälisissä järjestöissä.