TIEDOTTEET
 

2021

 


Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntalaista valmistunut
Museoliitto antoi lausunnon sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Nyt sivistysvaliokunnan lausunto tartuntalaista on valmistunut. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoitetussa lausunnossa sivistysvaliokunta kannattaa, että laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin epidemian hallinnassa.


Vuoden 2021 museokampanjat kalenteriin
Museoliitto järjestää vuonna 2021 jälleen kolme valtakunnallista kampanjaa: Museoviikon, Poliitikon museoharjoittelun sekä Opi museossa -viikon. Teemaviikkojen päivämäärät on päätetty ja toivomme museoiden ottavan ne huomioon aikataulujen suunnittelussa. Lisäksi Museoliitto on yksi Tampereella marraskuussa 2021 järjestettävän Kulttuurigaalan yhteiskunnallisista pääyhteistyökumppaneista.


Hyvinvointi, koti, kirjallisuus ja maailmalla teemoina MUSEO-lehdessä 2021
Koronasta huolimatta museot ovat saavuttaneet hyviä kävijämääriä ja mukautuneet vallitsevaan tilanteeseen luovasti avaamalla verkkonäyttelyitä ja -opastuksia kulttuuria kaipaaville kansalaisille. Museokortin tilaston mukaan voimassa olevia museokortteja oli vuoden lopussa 197 866 kpl, ja museokortin uusimisprosentti oli n. 70. Tämä kertoo siitä, että museot kiinnostavat suurta yleisöä.  Uskomme, että kaikenlainen kulttuuri auttaa niin huonoina kuin hyvinäkin aikoina ihmisiä selviytymään. Siksipä tarjoammekin teille MUSEO-lehden näyttelyliitteen ilmoituspaikkoja varmistamaan näkyvyytenne museoalan ainoassa valtakunnallisessa printtimediassa.


Suomen museoliitto tukee lakiesitysluonnosta tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Suomen museoliitto antoi tänään 13.1.2021 asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä laiksi tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen museoliitto on tyytyväinen hallituksen lakiesitysluonnokseen, joka toteutuessaan määrittää aikaisempaa tarkemmin, millä ehdoilla museot matalan tartuntariskin kohteina voivat olla avoinna.


Museoliiton koulutukset vuonna 2021
Vuonna 2021 Museoliitto tuottaa yli 20 koulutustapahtumaa, joiden teemat käsittelevät monipuolisesti museotyön eri osa-alueita. Tavoitteena on tarjota museoalan toimijoille mahdollisuus osaamisensa päivittämiseen, laajentamiseen ja syventämiseen laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen avulla.


Hae uutta Vuoden museokauppa –palkintoa!
Suomen museoliitto palkitsee ensimmäistä kertaa Vuoden museokaupan Turussa 26-28.5.2021 osana Museopäivien Museogaalaa. Vuoden museokauppa -palkinnon avulla halutaan kannustaa museokauppojen toimintaa eteenpäin, palkita tavoitteellisesta tekemisestä sekä kasvattaa museokauppatoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Palkinnon jakaminen on osa Euro enemmän museokauppojen kehittämishanketta.


Museokortin myynti kasvoi viidellä prosentilla vuonna 2020
Museokortin myynti ja käyttö pysyi koronakriisistä ja museoiden sulkemisista huolimatta hyvällä tasolla vuonna 2020.