MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

4C's - Creativity, Critical Thinking, Collaboration & Communication for Schools

Suomen museoliitto on partnerina Erasmus+ -ohjelmankautta rahoitetussa 4 C’s - Creativity, Critical Thinking, Collaboration & Communication for Schools -hankkeessa.  2-vuotinen hanke käynnistettiin maaliskuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2023. Hanke juontaa juurensa kolmeen aiempaan Erasmus + -hankkeeseen (Creative Museum, Making Museum & Creative School)

Hankkeen tavoitteena on luoda osaamista opettajille ja opiskelijoille neljän eri tulevaisuuden taidon ympärille (kriittinen ajattelu, luovuus, yhteistyö ja kommunikaatio). Tarkoituksena on lisätä luovaa ja kriittistä ajattelua opetuksessa tekemällä yhteistyötä eri kulttuurisektorin toimijoiden kanssa, erityisesti museoiden, gallerioiden, tiedekeskuksien, festivaalien ja Makerspace -tilojen kanssa ja hyödyntämällä näiden organisaatioiden toiminnallisia tiloja muutoksen tekemisessä ja oppimisessa. Hankkeen aikana luodaan erilaisia työkaluja tulevaisuuden taitojen hyödyntämisen avuksi.

Hankkeessa on mukana 6 eurooppalaista partneria: 

  • Chester Beatty (Irlanti) 
  • Heritec (Iso-Britannia) 
  • Steps (Italia)
  • Kulture Radiona (Kroatia) 
  • The Festival of Curiosity (Irlanti) 
  • Suomen museoliitto

Lue lisää hankkeesta täällä.

Lisätietoja: 

Koulutus- ja kehittämisasiantuntija 
Emilia Merisalo
emilia.merisalo@museoliitto.fi 
044-4300715