KOULUTUS
 

Koulutusmuodot


Lähikoulutus 

Lähikoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuutta, jossa kaikki osallistujat ovat fyysisesti samassa tilassa. Museoliiton lähikoulutukset ovat yleensä 1–2 päivän mittaisia koulutuksia. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea, usein yhteistyössä paikallisten museoiden kanssa. 

Hybridikoulutus 

Hybridikoulutus tarkoittaa sitä, että koulutus järjestetään lähikoulutuksena, mutta koulutuksen ohjelmaa voi seurata kokonaan tai osittain etäyhteyden välityksellä. Pääsääntöisesti etäosallistujat näkevät ja kuulevat koulutuksen kaikki esitykset, ja pystyvät osallistumaan esityksistä käytyyn keskusteluun. Hybridikoulutukseen ilmoittaudutaan joko lähikoulutuksen osallistujaksi tai etäosallistujaksi.

Webinaari

Webinaari on kokonaan verkossa toteutettu koulutus, joka tyypillisimmillään on kestoltaan 2-3 tuntia. Museoliiton webinaarit toteutetaan pääsääntöisesti Zoom-alustalla. Useimmiten webinaarit tallennetaan, ja tallenne toimitetaan osallistujien käyttöön webinaarin jälkeen. 

Verkkokurssi

Verkkokurssi on kokonaan verkossa suoritettava opintokokonaisuus. Tällä hetkellä Museoliiton koulutusohjelmassa on Museotyön perusteet -verkkokurssi, joka suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan, itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä.