JÄSENILLE
 

Museoalan kuuluvin ääni

Suomen museoliitto toimii museoita omistavien tai ylläpitävien yhteisöjen museotoimintaa tukevana, yhteisiä tehtäviä hoitavana ja museoiden etuja valvovana yhdistyksenä. Liitto edistää museolaitoksen yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä sekä toimii jäsentensä yhteistyöelimenä.

Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden on mahdollisuus toimia menestyksellisesti ja kehittää omaa toimintaansa. Suomen museoliitto rakentaa ja vahvistaa museoalan brändiä, parantaa jäsentensä tunnettuutta sekä tuo esille uusimman tiedon museoiden toimintaa koskevista asioista.