VERKKOJULKAISUT
 

Museoväki '03

Suomen museoliitto teki kesäkuussa 2003 kyselyn, jolla kartoitettiin museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja tyytyväisyyttä työhönsä. Vastaava tiedustelu tehtiin edellisen kerran vuonna 1992. Vastauksia kertyi kaikkiaan 725 kirjeitse, faksilla ja Internetin välityksellä.

 
  • Museoväki 03 (pdf, 137 KB)
    Museoväki 03 -selvitys julkaistiin Juliuksen numerossa 11/2003.