MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Kestävä kehitys

Museoliiton kestävän kehityksen työryhmä on laatinut vuoden 2020 aikana kestävän kehityksen toimintaohjelman. Tällä sivustolla on toimintaohjelman lisäksi vastaavan ohjelman laatimiseen liittyviä linkkejä. 

Kestävän kehityksen ohjelman päätavoite on tuoda Museoliittoon tietoa ja osaamista kestävään kehitykseen liittyen. Ohjelma sisältää suuntaviivat, joiden avulla koko henkilökunta voi tehdä parempia valintoja vastuullisen ja kestävän toiminnan lisäämiseksi. Parhaassa tapauksessa ohjelma toimii myös inspiraationa museokentälle, vaikka se ei sisälläkään tietoa esimerkiksi ekotehokkaasta kokoelmatoiminnasta tai näyttelyiden suunnittelusta.

Ohjelman työstäminen on aloitettu joulukuussa 2019. Vuoden 2020 alussa Museoliittoon perustettiin kestävän kehityksen KEKE-työryhmä, johon kuuluu edustajia kaikista organisaation tiimeistä. Työryhmä osallistui Museoliiton järjestämään Sanoista ekotekoihin –koulutukseen, johon myös nyt julkaistava kestävän kehityksen ohjelma liittyy.

Jatkossa työryhmän tehtävänä on seurata ohjelman toteutumista sekä toimia koko henkilökunnan tukena ekologisten valintojen tekemisessä. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ajattelu läpäisee Museoliiton koko toimintaa.

Hiilijanjälkilaskennan perusteella Museoliiton selvästi suurimmat päästöt aiheutuvat matkustamisesta. Toiseksi suurin osa-alue ovat koulutuksissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa tarjotut ruokailut. Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet suunnataan ensisijaisesti näihin osa-alueisiin. Lisäksi Museoliitto pyrkii pitämään teemaa esillä viestinnässään. Museoliiton koulutusohjelmaan kuuluu vähintään yksi kestävään kehitykseen liittyvä tilaisuus joka vuosi.

Museoliiton kestävän kehityksen työryhmään kuuluvat Pauliina KinanenAnna Pirvola, Tuuli Rajavuori, Salla Rimpinen ja Marja Rissanen.