VERKKOJULKAISUT
 

Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt

Mikä yhdistää kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden kokoelmapoistoja? Entä miten kokoelmapoistotarpeet ja käytännöt eroavat erityyppisissä museoissa?

Käsillä oleva verkkojulkaisu on itsenäinen jatko-osa Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -julkaisulle, joka julkaistiin keväällä 2015. Siinä kulttuurihistorialliset museot kokosivat työkaluja museaalisten poistojen museoeettisesti kestävälle toimeenpanolle. Nyt Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -julkaisussa selvitetään, mitä mieltä taidemuseoissa ollaan kokoelmapoistoista.

Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt
-hankkeessa Helsingin kaupunginmuseo, Tampereen museot ja Tekniikan museo kutsuivat mukaan kolme taidemuseota pohtimaan kokoelmapoistoihin liittyviä teemoja, joiden katsottiin sisältävän yhtymäkohtia erilaisten kokoelmien kesken sekä kaipaavan syventävää jatkokäsittelyä museokentältä kerätyn palautteen perusteella. Taidemuseonäkökulmaa edustavat Aboa Vetus & Ars Nova, HAM Helsingin taidemuseo ja Tampereen taidemuseo.

Julkaisussa painottuvat hankemuseoiden näkemykset ja käytännön esimerkit. Ne liittyvät kolmeen teemaan, jotka ovat yhteistyö kokoelmapoistoissa, elinkaariajattelu ja myynti poistotapana. Lisäksi tarkastellaan, missä määrin esinekokoelmia ajatellen koottu poistoprosessi arviointikriteereineen on sovellettavissa taidekokoelmiin ja minkälaisia eroja taidemuseoiden poistokäytännöissä ja poistotarpeissa on kulttuurihistoriallisiin museoihin verrattuna.

Julkaisu tuotettiin kuuden museon yhteishankkeessa vuosina 2015-2016 ja toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt. Emilia Västi & Minna Sarantola-Weiss (toim.). Suomen museoliiton julkaisuja 71. Suomen museoliitto 2016.

Verkkojulkaisu avautuu koko näytön kokoiseksi klikkaamalla. Sitä voi selata joko hiiren tai nuolinäppäinten avulla. Voit myös ladata tiedoston pdf-muodossa omalle koneellesi ja tulostaa siitä halutessasi paperiversion.