MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Konservointi

Konservoinnin tehtävänä on säilyttää kulttuuriperintö mahdollisimman aitona ja hyväkuntoisena tuleville sukupolville.

Konservoinnilla tarkoitetaan esineiden ja rakennusten säilymisen turvaamista.

Restauroinnilla tarkoitetaan esineiden tai rakennusten aikaisemman ulkonäön palauttamista.

Konservointityö on hyvin monipuolista ja työskentelyn kohteet erilaisia:

Esinekonservaattori keskittyy esimerkiksi metallista, puusta, nahasta tai lasista valmistettuihin esineisiin, jotka saattavat olla peräisin yhtälailla isoäidin vintiltä kuin maan uumenista tai meren pohjasta.

Tekstiilikonservaattori työskentelee puolestaan erilaisten pukeutumiseen ja sisustamiseen liittyvien tekstiilimateriaalien säilyttämiseksi.

Paperikonservaattori turvaa paperipohjaisten esineiden ja taidekonservaattori maalausten ja veistosten säilymisen.

Luonnontieteellisen alan konservaattorit preparoivat kasveja, sieniä, hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä sekä fossiililöytöjä. Lisäksi he konservoivat lintuja, nisäkkäitä, kaloja, matelijoita ja luumateriaalia.

Museossa työskentelevän konservaattorin tehtävänä on museokokoelmissa olevien esineiden huolto; vanhojen vaurioiden korjaaminen ja uusien ennalta ehkäiseminen. Lisäksi konservaattori huolehtii mm. kokoelmien säilytysolosuhteiden asianmukaisuudesta. Monet museot tarjoavat myös konservointipalveluja museon ulkopuolisille yksityisille ja yhteisöille.

 

Lisätietoa konservoinnista sekä konservaattoreiden yhteystiedot

Pohjoismainen konservaattoriliitto Suomen osasto ry