Skip to content

Museoliitto

MuseumPlus on sveitsiläisen zetcomin toimittama kokoelmahallintajärjestelmä, jota on räätälöity suomalaisille museoille sopivaksi vuosien 2014-2016 aikana Museo 2015 -hankkeessa. MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmän kehitystyö ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2016 alusta lukien Suomen museoliitolle.

MuseumPlus-tuoteperheellä on asiakkainaan yli 800 organisaatiota 30 eri maassa. MuseumPlus soveltuu erityyppisten museoiden kokoelmahallinnan työkaluksi ja sen käyttäjiä ovat muun muassa Musée du Louvre, Berlin State Museums, Ruotsin Nationalmuseum ja Wien Museum. Suurten museoiden lisäksi MuseumPlus on käytössä myös lukuisissa pienemmissä museoissa. Yksi järjestelmän vahvuuksista on juuri sen joustavuus ja räätälöitävyys eri tarpeisiin.

Järjestelmän toiminnallisuuksia ovat:

Helppo käyttää

Järjestelmän käyttöliittymä on suunniteltu graafisesti miellyttäväksi, helposti omaksuttavaksi ja käytettäväksi ilman turhia hiiren klikkailuja. Luettelointityötä tukevat ja nopeuttavat mm. alasvetovalikot, ennakoiva tekstinsyöttö tietyissä kentissä ja vihjesanat (tooltips). Kertaalleen tallennettua tietoa ei tarvitse luetteloida toistamiseen, sillä järjestelmä mahdollistaa tehokkaasti sen hyödyntämisen linkitysten avulla.

Nopea ja turvallinen

Järjestelmä pystyy käsittelemään suuren määrän tietoa nopeasti. Suomen museoliiton MuseumPlus-palvelussa on toteutettu keskitetty palvelinratkaisu, joten yksittäisellä asiakasmuseolla ei tarvitse olla omia palvelimia esimerkiksi kuvatiedostojen säilyttämistä varten. Järjestelmä on turvallinen käyttää: se täyttää sekä tietoturvan (OWASP Top 10) että säilytyksen näkökulmasta asiakasmuseon kaikki tarpeet.

Monipuolinen

Järjestelmään voi luetteloida ja tallentaa kaikkia objektityyppejä, joita museoiden kokoelmiin kuuluu. Kaikki objektit (mm. esineet, valokuvat, taideteokset, audiovisuaalinen aineisto, näytteet, löydöt, arkistoaineisto) on löydettävissä yhdellä haulla. Objekteihin voi liittää rajattoman määrän liitetiedostoja, kuten digikuvia, digitaalisia av-aineistoja tai esimerkiksi PDF-tiedostoja. Järjestelmä myös mahdollistaa laaja-alaisesti asiakasmuseon eri toimintaprosessien (lainat, näyttelyt, sopimukset jne.) tallentamisen ja linkittämisen muihin tietueisiin. Käyttäjän on siten helppo hallita kaikkia museon tietovarantoja samassa järjestelmässä eikä päällekkäiselle tietojen tallentamiselle useaan eri järjestelmään eri toimintaprosessien mukaan ole tarvetta.

Hyvät hakuominaisuudet

Järjestelmässä on monipuoliset hakuominaisuudet, joita voi käyttää laaja-alaisesti eri käyttötarkoituksiin. Tietoja järjestelmästä voi hakea sekä kokoteksti- että tarkennettulla haulla. Kokotekstihaku kohdistaa haun tietueen kaikkiin kenttiin. Tarkennetussa haussa käyttäjä voi rajata hakutuloksia kohdistamalla haun haluamiinsa kenttiin ja käyttämällä eri hakuoperaattoreita (AND/OR/NOT). Hakua voi jatkaa tarkentamalla edellistä hakua ja yhdistelmällä hakutulosjoukkoja. 

Standardeja, luokituksia, ontologioita ja yhteisiä termilistoja noudattava

Järjestelmä tarjoaa suomalaisille museoille kansainvälisen ja standardoidun tavan luetteloida aineistojaan. Järjestelmä tukee useita luettelointistandardeja, joista tärkein on tuhansissa museoissa ympäri maailmaa käytössä oleva SPECTRUM -standardi. Järjestelmään on integroitu Finto-ontologiapalvelu, jonka avulla museot voivat käyttää luetteloinnissa KOKO- ja Iconclass- ontologioita. Finto-integraation avulla järjestelmään voidaan myöhemmin helposti ntegroida myös muita Finto-ontologiapalvelun ontologioita. SKOS-standardin tuki mahdollistaa ontologioita hyödyntävät tarkennetut haut.

Massamuokkaus

Järjestelmä tukee tärkeimpien kenttien osalta objektien luettelointitietojen massamuokkausta. Tarvittaessa voit myös kopioida jo aiemmin järjestelmään syötetyn tietueen pohjaksi esimerkiksi toiselle vastaavanlaiselle luetteloitavalle esineelle.

Kattavat raportointiominaisuudet

Järjestelmässä on kattavat raportointiominaisuudet kaikista järjestelmän tietosisällöstä. Museoiden on mahdollista räätälöidä järjestelmään itse omia raporttipohjiaan esimerkkiraporttien pohjalta tai käyttää järjestelmässä valmiiksi olevia raportteja.

Monikäyttöinen koritoiminnallisuus

Järjestelmässä on verkkokaupoista tuttu koritoiminnallisuus. Koriin voi helposti kerätä vaikka näyttelyyn suunniteltuja aineistoja. Korin voi joko merkitä yksityiseksi tai jakaa sen tarvittaessa myös muiden käyttäjien kanssa.

Konservointi-, laina- ja sijaintitietojen tallentamiseen sopiva

Konservointiin, lainaprosessiin ja esineiden sijaintitietoihin liittyvien toimenpiteiden hallinta kuuluu järjestelmän toiminnallisuuksiin. Konservointiin liittyvät raportit, kuten kuntoraportit, saadaan suoraan ulos järjestelmästä. Kaikki lainoihin liittyvät tiedot voidaan tallentaa järjestelmään. Myös lainaussopimukset tai muut liitetiedostot voi tallentaa järjestelmään. Kaikkien järjestelmään luetteloitujen objektien pysyvien ja tilapäisten sijaintitietojen kirjaaminen onnistuu vaivatta. 

Kuvien metadataa ja kuvakokoja automatisoiva

MuseumPlus-järjestelmässä kuvatiedoston metadata (IPTC/EXIF) viedään suoraan digitaalisesta kuvasta tietueelle. Järjestelmä muuntaa automaattisesti korkearesoluutioisista kuvatiedostoista pienemmät näyttökuvat eri koossa esimerkiksi raportteja, tietueiden selailua tai ulkoista palvelua varten (esim. Finna).

Automaattiset muistutukset

Järjestelmässä on mahdollista luoda automaattisia ajastettuja sähköpostimuistutuksia mihin tahansa tietueeseen liittyen joko itselle tai mille tahansa käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle. Voit jättää automaattisen ajastetun muistutuksen esimerkiksi näyttelyyn suunniteltuihin objekteihin (esim. ”Käy läpi nämä objektit näyttelyä varten”) tai poistotoimenpiteeseen liittyen (”Käy läpi nämä poistettavaksi ehdotetut objektit”).

Finna-yhteensopiva / KDK-PAS

Järjestelmässä on tarvittava rajapinta (OAI-PMH) Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnaan liittymiseen. Järjestelmän kehitystyön yhteydessä on huomioitu myös Kansallisen digitaalisen kirjaston ylläpitämä pitkäaikaissäilytysjärjestelmä (KDK-PAS). Tällä hetkellä järjestelmästä ei ole vielä rajapintaa KDK-PAS-järjestelmään.

Paikkatietojen hyödyntäminen (GIS)

Järjestelmään on kehitteillä karttasovellus, jota voi käyttää järjestelmään tallennettuihin aineistoihin liittyvien paikkojen merkitsemiseen ja esittämiseen. Järjestelmään voi tallentaa yhteiseen käyttöön paikkoja niiden kuvailutietoineen.

Ota yhteyttä

Palvelupäällikkö Sampsa Heinonen

puh. +358 44 976 2404

sampsa.heinonen(a)museoliitto.fi

 • Kookos-kokoelmahallinnan uudet asiakkuudet
 • MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmä: asiakasjärjestelmien ylläpito, kehittäminen ja koulutukset
 • MuseumPlus-järjestelmän käyttäjätuki

IT-suunnittelija Leo Koskiluoma

puh. 044 430 0709

leo.koskiluoma(a)museoliitto.fi

 • Kookos-asiakkaiden käyttöönottoprojektit
 • Kookos-kokoelmahallinnan it-suunnittelijan asiantuntijatehtävät: palvelinylläpito ja API-ohjelmointi
 • Erikseen tilatut lisätyöt

IT-suunnittelija Pekka Vaeltaja (ent. Korhonen)

puh. +358 44 976 1652

pekka.korhonen(a)museoliitto.fi

 • MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmä: asiakasjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen
 • Kookos-kokoelmahallinnan palvelinympäristö
 • MuseumPlus-järjestelmän käyttäjätuki

Asiantuntija Salla Rimpinen

puh. 044 976 6645

salla.rimpinen(a)museoliitto.fi

 • Luetteloinnin kehittäminen
 • Käyttöönottoprojekteihin liittyvät tehtävät
 • MuseumPlus-järjestelmän käyttäjätuki