Koronaviruksen vaikutukset museokenttään

Alle on koottu linkkejä verkkosivuille, joita kannattaa seurata saadakseen ajankohtaisimman tiedon koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista museoiden toimintaan.

Tietoa museoita koskevista suosituksista marraskuusta 2020 eteenpäin
 

Päivitä museon poikkeavat avoinnaolotiedot verkkosivuille
Museoliiton jäsentiedote 30.11.2020

Epidemiatilanne aiheuttaa pääkaupunkiseudulla museoiden sulkemisia

Museokortin tiedote 27.11.2020

Koronatilanne muuttuu nopeasti (tilanne 26.11.2020 klo 16.15)

Museoliiton jäsentiedote 26.11.2020


Museoiden yleisötilojen avaaminen kesäkuussa 2020

Tervetuloa museoon -juliste
Museoliiton tuottama, turvallisesta museokäynnistä muistuttava juliste on kaikkien museoiden käytettävissä.

Tietoa koronakriisistä museoille
Museoviraston usein kysytyt kysymykset -listassa annetaan selkeät ohjeet uudelleen avautuville museoille käytännön järjestelyistä.

Museot auki -webinaarin esitykset ja tallenne
Museoliiton 26.5. järjestämän webinaarin esitykset ja tallenne.


Valtionhallinto

Museovirasto
Ajankohtaista tietoa valtionavustuksista. Museoviraston hankeavustusta saaneilla toimijoilla on mahdollisuus siirtää hankkeen toteutusaikaa ja/tai muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta hakemuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sivuilla on julkaistu kulttuurialan avustuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Uusimmat tilannetiedot löytyvät ajankohtaiskatsauksesta.

Aluehallintovirasto
Sivuilta löytyy muun muassa viranomaismääräykset liittyen museoiden avoinna pitämiseen ja kokousten järjestämiseen. 

Valtioneuvosto
Sivuilta löytyy hallituksen uusimmat rajoitukset liikkumiseen, yritysten ja yhteisöjen toimintaan sekä toimet koronaepidemian vaikutusten ehkäisemiseksi.

Museoliiton kannanotot

Koronakriisi uhkaa museoiden taloutta, mutta ei vie tehtäviä
Museovirasto ja Suomen museoliitto toteuttivat kyselyn, jossa kartoitettiin koronatilanteen vaikutuksista museoihin. Kysely lähetettiin 149 ammatilliselle museolle, ja siihen vastasi 105 museota eli 70 % Suomen ammatillisesta museokentästä.
(Tiedote 14.4.2020)

Museoilla on jo kiire kriisirahoitukselle
Suomen museoliitto on tyytyväinen, että valtioneuvoston 8.4.2020 esittelemässä lisätalousarviossa on huomattava kriisirahoitus kulttuurialalle. Suomen museoliitto vetoaa valtion ja kunnan päättäjiin sekä muiden museo-organisaatioiden omistajiin, että odotettu lisärahoitus kohdentuu täysimääräisenä museoille.
(Museoliiton kannanotto 8.4.2020)

Museoalan ammattiliitto, Suomen museoliitto ja Akavan Erityisalat: Museot tarvitsevat kriisirahoitusta
Museoalan yhteisessä kannonotossa tuodaan esille, että museotyö ei ole loppunut, vaikka näyttelytilat ovat suljettuina.
(Museoalan ammattiliiton, Suomen museoliiton ja Akavan Erityisalojen kehysriihikannanotto 6.4.2020)

"Taiteilijoita voi tukea myös kotoa käsin"
Mielipidekirjoitus yhdessä Suomen Taiteilijaseuran, Frame Contemporary Art Finlandin ja Kuvaston kanssa.
(Helsingin Sanomat 23.3.2020)

Koronaviruksen vaikutukset museoalaan
Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä on listannut ja esitellyt museoiden toimintaan liittyviä vaikutuksia opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille.
(Jäsentiedote 17.3.2020)

MuseoPro

Koronakriisi teki näkyväksi museo-oppaiden ahdingon
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat kohdelleet museo-oppaita ja museoiden avoinnapitohenkilökuntaa erityisen kovasti.
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön hallituksen jäsen Kersti Tainio nostaa näkökulmakirjoituksessaan esiin oppaiden työsopimuksiin liittyviä kipupisteitä, jotka ovat näkyneet erityisen selvästi tämän vuoden kriisissä.
(Näkökulma 25.11.2020)

Koronakevät museoammattilaisen näkökulmasta
Onnistunutta etätyöskentelyä, epävarmuutta tulevasta sekä töiden loppumista seinään. Museoalan ammattiliitto toteutti museoammattilaisille suunnatun kyselyn koronakevään kokemuksista. MAL:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä kokosi yhteen kyselytutkimuksen tärkeimmät havainnot.
(Artikkeli 30.6.2020)

Koronarajoitukset lievenivät – museot avattiin kesäkuun alussa
Koronaviruksen aiheuttamia kokoontumisrajoituksia lievennettiin kesäkuun alusta alkaen. Samalla lähes kaikki suomalaiset museot käynnistivät näyttelytoiminnan uudelleen kahden ja puolen kuukauden tauon jälkeen. MuseoPro tapasi avajaispäivinä museoammattilaisia ja museovieraita pääkaupunkiseudun museoissa.
(Artikkeli 3.6.2020)

Museot valmistautuvat avaamaan oviaan
Museot eri puolilla maailmaa valmistautuvat avaamaan yleisötilojaan.Käytössä on monia keinoja, joilla pyritään tekemään museokäynnistä mahdollisimman turvallinen.
(Uutinen 27.5.2020)

Uutena työntekijänä etätyössä
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on ollut erityisen haastava niille, jotka ovat aloittaneet uudessa työssä maalis-huhtikuussa. MuseoPro tutustui kolmen museoammattilaista arkeen, johon on kuulunut uusi työpaikka juuri silloin, kun museoissa siirryttiin etätyöhön.
(Artikkeli 25.5.2020)

Etäkulttuuria diginä – korvike vai uudenlainen elämys?

Verkkokäyttäjä odottaa samaa, mitä fyysisessä museossa kävijäkin – kuratoituja kokonaisuuksia, selkeitä valintoja, merkitysten jakamista, kirjoittaa Kansallisgallerian Riitta Ojanperä.
(Näkökulma 13.5.2020)

Juuri nyt Facebookissa tykätään näteistä kuvista, Twitterissä vitseistä
Koronakevään aikana Kansallisgalleria on kasvattanut sometykkäyksien määrää tuhansilla. Verkkotuottaja Taika Dahlbom kertoo, miten.
(Näkökulma 8.5.2020)

Digitaalisista palveluista uusi normaali?
Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä pohtii, miten poikkeusaika on vaikuttanut museoiden digitaalisiin palveluihin.
(Näkökulma 29.4.2020)

Miten kasvatat digitaalista läsnäoloasi - kahdeksan vinkkiä museoelämykseen etänä
Trafiikki-museot ry:n projektipäällikkö Tiina Jantunen listaa kahdeksan vinkkiä, miten museot voivat olla läsnä yleisöillensä verkossa.
(Artikkeli 24.4.2020)

Keski-Euroopan museot avautumassa koronakriisin jälkeen
Ensimmäisiä eurooppalaisia museoita ollaan avaamassa huhti-toukokuussa. MuseoPro selvitti, millä aikataululla ja miten avaaminen etenee.
(Uutinen 23.4.2020)

Koronavirus toi uuden työnkuvan
MuseoPro selvitti, miten poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut museoammattilaisten työtehtäviin kolmella eri paikkakunnalla.
(Artikkeli 3.4.2020)

Keskustelua verkossa

Museoala: sisäinen keskustelu FB-ryhmä
Kaikille museoalan ammattilaisille tarkoitetussa ryhmässä voi esittää kysymyksiä ja saada nopeita vastauksia muissa museoissa työskenteleviltä kollegoilta.

Muut kulttuurialan järjestöt

Kulta ry
Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen on tarkastellut koronatilanteen vaikutuksia kulttuurin kenttään useissa blogikirjoituksissa.

Museoalan ammattiliitto
Työsuhteisiin liittyvää tietoa museoalalla työskenteville. Koronatilannetta käsitellään useissa tiedotteissa.

Kansainvälistä

ICOM Follow-up report: Museums, Museum professionals and COVID-19
Raportissa tarkastellaan koronatilanteen vaikutuksia erilaisiin museoihin eri puolilla maailmaa.


Nemo - Network of European Museum Organisations
Sivuilta löytää tietoa, miten koronaepidemia vaikuttaa museoiden toimintaan Euroopassa. Sivusto sisältää tiedoa myös Euroopan Unionin toimista koronatilanteessa.

NEMOn kyselytutkimuksen tulokset paljastavat, miten eurooppalaiset museot pärjäävät koronakriisin keskellä
NEMO kyselytutkimuksessa selvitettiin maalis-huhtikuussa, kuinka eurooppalaiset museot pärjäävät koronakriisin keskellä. Kyselytutkimuksen vastauksista on laadittu ensimmäinen analyysi.
(Suomenkielinen tiivistelmä 7.4.2020, sisältää linkit alkuperäiseen analyysiin)

Museoiden kehittämistoiminta

Museoiden arviointimalli
Museoviraston kehittämä Museoiden arviointimalli sisältää inspiraatiolinkkejä, joita voi hyödyntää museoiden toiminnan vahvistamiseen sekä poikkeustilanteessa että pidemmällä aikavälillä.

Museokortti
Sivulla tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista museoihin ja Museokorttiin.

 
Siirry sivun alkuun