MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Kulttuuriympäristöt ja rakennusperintö

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen käyttämää, hoitamaa, rakentamaa tai muuten muuttamaa ympäristöä, jonka maisemakuvassa ihmisen toiminnan jäljet näkyvät. Kulttuuriympäristöön kuuluvat rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset.

Rakennettua kulttuuriympäristöä eli rakennusperintöä ovat rakennukset ja rakennetut alueet sekä erilaiset rakenteet, kuten tiet, sillat tai majakat. Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihmisen toiminta on sopeutunut ja käyttänyt hyödyksi luonnon elementtejä, maaperää, topografiaa ja ilmastoa. Kiinteät muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä säilyneitä jälkiä muinoin eläneiden ihmisten toiminnasta.

Muinaisjäännösten, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta vastaavat Museovirasto, Ympäristöministeriö, kunnat sekä museot omine vastuualueineen.

Valtakunnallisesti arvokkaista rakennusperintökohteista vastaa Museoviraston rakennusperintöyksikkö. Museovirasto myös jakaa vuosittain entistämisavustusta, joka on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin korjaustöihin. Maakunnallisiin ja paikallisiin rakennusperintökohteisiin liittyvissä asioissa neuvovat myös maakuntamuseot.