JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto tekijän- oikeuksista osaamistaloudessa

Suomen museoliitto on antanut oheisen lausunnon Euroopan komissiolle 25.11.2008 sen julkaisemasta Vihreä kirja tekijänoikeuksista osaamistaloudessa -keskusteluasiakirjasta. Lausunnon asiantuntijana oli lakimies Tuula Hämäläinen Valtion taidemuseosta. Asiasta on 7.10.2008 annettu erillinen lausunto myös opetusministeriölle.

Tekijänoikeuksien omistajien ja haltijoiden suoja on vahvasti toteutettu Euroopan Unionin tietoyhteiskuntadirektiivissä ja sen kansallisissa implementaatioissa. Tekijänoikeudellisessa säätelyn ja käytäntöjen kehittämisessä tulisi etsiä sellaista tasapainoa, joka turvaisi myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen mahdollisuudet vastata tietoyhteiskunnan tarpeisiin. Hyvän pohjan eri toimijoiden väliselle tasapainolle muodostaa Bernin yleissopimuksen kolmivaiheinen testi. Museot toimivat ennen muuta tiedon tuottajan roolissa.

Tekijänoikeuslainsäädäntö antaa vahvan aseman oikeudenomistajataholle. Siksi vapaaehtoisuuteen ja sopimusjärjestelyihin perustuva vaihtoehto ei ole riittävä luotaessa tekijänoikeudellisia ratkaisuja, joilla on tarkoitus turvata julkisen sektorin perustehtäviin kuuluvia suojatun aineiston käyttömuotoja. Vaarana on, että pelkästään sopimuksiin perustuva aineiston käyttö johtaa informaatioresurssin alikäyttöön ja sulkee suuria historiallisen kuvan kokoelmia tai taideteoskuvia opetuksen, tiedon saatavuuden, tieteellisen toiminnan ja ammatillisen sisältötuotannon suunnittelun ulkopuolelle. Sopimuskäytännön oikeudellinen epävarmuus aineiston sivistykselliseen intressiin perustuvassa käytössä on realistinen vaara silloin, kun esimerkiksi museoiden kuvadokumenttien muu kuin laitosten sisäinen käyttö on sopimusjärjestelyjen varassa.

Museoiden kokoelmissa on miljoonittain valokuvia, jotka ovat pääosin karttuneet lahjoituksina perikunnilta ja perhealbumeina. Näiden valokuvien oikeuksia on lähes mahdotonta selvittää, koska lahjoittajatkaan eivät aina ole selvillä kuvaajista tai kuvien alkuperästä. Ilman lainsäädännöllisiä ratkaisuja orpojen teosten osana voi olla käytännössä jääminen kulttuurihistoriallisen tietoisuuden ulkopuolelle.

Europeanan myötä tekijänoikeudelliset ongelmat vaativat ratkaisua, eivätkä pelkät sopimusoikeudelliset raamit riitä digitaalisen kirjastohankkeen (eLibrary) toteuttamiseen. On todettava, että ennen kuin kulttuuriaineisto päätyy avoimeen verkkoon, se edellyttää suurten aineistomäärien selailua, asiasanoittamista, luokittelua, asettamista omaan kontekstiin - ylipäätään aineiston perustutkimusta. Tämä edellyttää aineiston liikkuvuutta asiantuntijaorganisaatioiden kesken, joka nyt ei ole mahdollista tekijän yksinoikeuden rajoituksen piirissä.

Suomen museoliitto
Finnish Museums Association

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 25.11.2008