JÄSENILLE
 

Kirje kuntapäättäjille

Suomen museoliitto on jälleen lähestynyt kuntien päätöksentekijöitä oheisen kirjeen muodossa muistuttaen valtionosuusuudistuksen astumisesta ensi vuonna täysimääräisenä voimaan. Kirje on lähetetty vos-kaupunkien ja kuntien hallituksille, kuntien ja kaupunkien johtajille ja talousvastaaville.

Hyvät Kuntapäättäjät. Viitaten viime toukokuussa lähettämäämme kirjeeseen Suomen museoliitto haluaa vielä muistuttaa teitä siitä, että museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuusuudistus vuosina 2008-2010 astuu ensi vuonna täysimääräisenä voimaan.

Opetusministeriö on panostanut kulttuurilaitoksiin myöntämällä niiden toimintaan lisärahaa runsaat 50 miljoonaa euroa. Uudistuksen myötä museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuudet kasvavat vuosina 2008-2010 noin 77 %. Museoiden osalta nousu on yli 18 miljoonaa euroa.

Museoiden budjeteista kiinteiden kustannusten osuus on 80 %. Toimintamäärärahat, joista mahdolliset leikkaukset voidaan tehdä, ovat erittäin pienet. Tämä heijastuu erityisesti museoiden mahdollisuuksiin tarjota näyttely-, opetus- ym. palveluitaan kuntalaisille ja matkailijoille. Näyttelytuotantoa ja avoinnaoloaikoja joudutaan supistamaan. Palvelun laatu heikkenee. Seurauksena on kävijämäärien ja samalla oman tulon hankintamahdollisuuksien väheneminen.

Opetusministeriön linjauksen mukaan niiden kuntien osalta, jotka eivät kohdenna valtionosuuden lisäystä tarkoitettuun toimintaan, harkitaan henkilötyövuosien uudelleen kohdentamista sinne missä rahoitusvaje on suurin. Menetettyä valtionosuutta ei saa takaisin. Museoiden henkilötyövuoden hinta vuonna 2010 on 70 629 euroa.

Museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuudet eivät kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 6§ määriteltyyn kunnan valtionosuuteen, johon muu opetus- ja kulttuuritoimi, kirjastot mukaan lukien, kuuluvat. Kulttuurilaitosten valtionosuus ei myöskään kuulu kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon piiriin, vaan lasketaan museolaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyllä prosentilla laskennallisena perustana olevasta henkilötyövuoden hinnasta. Valtionosuus maksetaan veikkausvoittovaroista, jotka on suunnattu erityisesti taiteen tukemiseen. Muu käyttö vaarantaa Veikkauksen monopoliaseman.

Suomen museoliitto vetoaa teihin, arvoisat kuntapäättäjät, että valtion lisäpanostus museoiden toimintaan ohjataan kunnassanne opetusministeriön tarkoittamalla tavalla museoiden toimintamäärärahojen lisäämiseen eikä kiinteiden kustannusten katteeksi tai kunnan muuhun toimintaan.

Haluamme painottaa, että huolimatta kunnan taloudellisesta tilanteesta, kulttuurilaitosten palvelutaso on pitkällä tähtäimellä kannattavaa turvata. Kulttuurilaitosten vaikutus sekä talouden että henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta on todettu merkittäväksi. Menestyvä talous ja luovat ihmiset viihtyvät paikkakunnille, joilla on myös kulttuurista pääomaa tarjottavanaan.

23.9.2009 Helsinki

Petri Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

Suomen museoliitto
 

Suomen museoliitto 23.9.2009