JÄSENILLE
 

Museoliiton kirje kansanedustajille

Suomen museoliitto lähetti jouluksi kansanedustajille kirjeen, jossa muistutettiin museoiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Samalla heille toimitettiin MuseoTalvi-lehti sekä Museoliiton syksyllä painattama kampanjatuote, museot.fi-mikrokuituliina.

Hyvät Kansanedustajat, Suomen museoliitto on viettänyt tänä vuonna perustamisensa 85-vuotisjuhlaa teemalla Museo tekee meille hyvää. Kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille toteutuu osallistumisen, yhdessä olemisen ja itsensä toteuttamisen kautta.

Usea kansainvälinen tutkimus osoittaa, että kulttuuritoiminnalla on monin eri tavoin vaikutusta ihmisen hyvinvointiin läpi koko elämän. Ruotsalaisten ja suomalaisten lääketieteen tutkijoiden mukaan niillä, jotka eivät osallistu kulttuuritoimintoihin on liki 60 % suurempi riski sairastua kuin niillä, jotka osallistuvat. Kiinnostavaa on, että kulttuurin harrastamisen hyvät tekijät alkavat vaikuttaa nopeasti harrastuksen aloittamisen jälkeen, mutta ne häviävät yhtä nopeasti mikäli harrastus lopetetaan.

Positiivisimmin terveydentilaan vaikuttavat museoissa käynnit

Panostaminen kulttuuriin on ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa. Kulttuurin kuluttaminen lisää kaksi kolme vuotta eloonjäämisen riskiä, museokäynnit 42 %, konsertit 29 %, elokuvat 20 % ja taidenäyttelyt 14 %.

Museot ovat helposti kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Viime aikoina erityistä huomiota on kiinnitetty hyvin tuloksin museoiden esteettömyyden parantamiseen.

Suomen museoliiton tuottamilta museot.fi -sivuilta saa nopeasti ja keskitetysti tietoa maamme museoista ja uutuutena sieltä löytyvät myös esteettömyystiedot.

Oheisesta mikrokuituliinasta, joka soveltuu sekä silmälasien että näyttöpäätteen puhdistamiseen, löytyy osoite museoiden palveluihin. Talven näyttelyistä kerrotaan myös Museo-lehdessä.

Toivotamme teille Joulun iloa ja onnellista vuotta 2009!

Helsinki 19.12.2008

Suomen museoliitto,
Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 19.12.2008