JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Suomen museoliitto on jättänyt opetusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta.

Virkamiestyöryhmän laatima luonnos tekijänoikeuslain muuttamisesta sisältää esityksen, että työntekijällä ja työnantajalla olisi rinnakkainen ja edelleen luovutuskelpoinen oikeus työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä työtehtävissä tehtyihin teoksiin. Säännös on haluttu tehdä joustavaksi siten, että sopimusvapaus säilytetään ja eri alojen vakiintuneet käytännöt voivat jatkua.

Kuten Suomen museoliitto on 17.9.2008 asiaa koskevasta selvityksestä antamassaan lausunnossa todennut, museoalan henkilökunnan työtehtäviin kuuluu monia sellaisia tehtäviä, joiden tuloksia voidaan pitää tekijänoikeuslain alaisena. Näitä ovat mm. tutkimukset, julkaisut, valokuvat ja näyttelyt. Nämä kuuluvat vakiintuneisiin tehtäviin museoiden virka- tai työsuhteessa ja työnantaja on voinut hyödyntää ja jatkokäyttää työn tuloksia haluamallaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rinnakkaisoikeuden antaminen työntekijälle saattaa johtaa ongelmaan, jossa työsuhteen päätyttyä työntekijälle jää mahdollisuus käyttää aineistoa työnantajan kanssa kilpailevaan toimintaan. Tekijänoikeudellisten suoja-aikojen pituus saattaa ulottaa mahdollisuuden paitsi työntekijälle itselleen myös työntekijän siirronsaajalle. Tällainen ongelma voi syntyä esimerkiksi valokuvien ja julkaisujen kohdalla.

Suomen museoliiton näkemyksen mukaan lakiesityksessä tulisi varmistaa, ettei työnantajan kanssa kilpaileva toiminta olisi mahdollista työsuhteen päättymisen jälkeen.

Helsingissä 9.12.2009

Suomen museoliitto -
Finlands museiförbund ry

Petri Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 15.12.2009