JÄSENILLE
 

Museoliiton kommentit EU:n komission tiedonannosta tekijänoikeuksien osalta luovuuden ja innovoinnin kannustamiseksi

Suomen museoliitto esittää näkemyksenään komission tiedonannosta koskien Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat - Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi EU:ssa tekijänoikeuksien osalta seuraavat kaksi asiaa.

Verkkoteknologian hyödyntäminen kehitettäessä suojatun aineiston saatavuutta ja käyttöä on kannatettavaa. Sen avulla olisi mahdollista kehittää myös rahoitusjärjestelmä, jossa asiakkaat maksaisivat kaupallisesta käytöstä mahdollisesti seuraavat korvaukset oikeudenhaltijoille.

Toiseksi Museoliitto haluaa korostaa tekijänoikeuksien rajoitusten tärkeyttä kansallista kulttuuriperintöä tallentaville laitoksille. Digitoidun aineiston välittämistä yleisölle tulee laajentaa eikä EU:n toimesta tule tuottaa sääntelyä, joka supistaa näiden laitosten toimintamahdollisuuksia.

Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 8.9.2011