JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto ehdotuksesta direktiiviksi orpojen teosten käytöstä

Direktiiviehdotusta sovelletaan teoksiin, jotka ovat kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia ja jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä olevien kulttuuria tallentavien laitosten, mm. museoiden kokoelmiin.

Tämä määrittely jättää pääosan maamme museoiden yli 20 miljoonaa käsittävästä kuvavarannosta soveltamisalan ulkopuolelle. Toivottavaa olisi, että pikaisesti saataisiin järjestelmä myös erillisten valokuvien ja kuvakokoelmien käytölle. Sen tulisi kuitenkin olla yhdenmukainen Suomen tekijänoikeuslainsäädännön museokokoelmille sallimien rajoitusten kanssa ja mahdollistaa myös käytön laajennus sopimuslisenssillä tai rajoituksia laajentamalla.

Direktiiviehdotuksen mukaan orpoteoksista on tehtävä riittävä oikeuksien selvitys ja kirjattava orpoteosten käyttö direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden toimesta julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan, johon on pääsy yleiseurooppalaisella tasolla yhden yhteyspisteen kautta. Nämä toimenpiteet vaativat varsin huomattavia resursseja ja ovat käytännössä lähes mahdottomia toteuttaa yksittäisten kuvien tai jopa osin kuvakokoelmienkin osalta. Meillä ei ole käytettävissä sellaisia rekisterejä, tietokantoja tai kirjastoluetteloita, joista museoiden kokoelmien orpoteosten oikeudenhaltijoiden jäljille päästäisiin. Lisäksi jokaisen käytön kirjaus yleiseurooppalaiseen tietokantaan käännöskustannuksineen on museoille ylivoimainen tehtävä.

Ehdotuksen kohdassa 22 edellytetään epäsuorasti, että jäsenvaltioissa kerätään tuloja mahdollisesti myöhemmin ilmaantuville oikeuksien haltijoille maksettavia korvauksia varten. On vaikea kuvitella millä tavalla kulttuurilaitokset voisivat tällaisen keruun ja rahavarannon hoitaa. Ratkaisu olisikin löydettävä joko valtion toimesta tai muulla tavoin.

Helsingissä 29.8.2011
Suomen museoliitto ry

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 8.9.2011