JÄSENILLE
 

Kulttuuritoimintaan investoimisen aika on nyt

Suomen museoliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa Luova Eurooppa -ohjelmaehdotuksesta, joka tukee myös museoiden toiminnan kehittämistä.

Luova Eurooppa -ohjelmaehdotus sisältää monia tärkeitä tavoitteita museoiden toiminnan kehittämiseksi ja luovan talouden aikakauden valmiuksien parantamiseksi. Näistä tärkeimpiä ovat:

  • globalisaation mukanaan tuoma kulttuurillinen ja kielellinen monimuotoisuus sekä vaatimukset näyttelyiden kansainvälisen liikkuvuuden helpottamiseksi
  • digitaalitekniikan käyttöön liittyvien laitehankintojen ja osaamisen kehittämisen tukeminen
  • digitaalisten materiaalien jakelukanavien käyttöönotto ja näihin liittyvien taloudellisten ansaintamahdollisuuksien parantaminen

Ohjelmaan sisällytetty tavoite, jolla helpotetaan pienten toimijoiden mahdollisuuksia hakea ohjelmasta avustuksia, on tärkeä suomalaisille museoille. Tässä on keskeistä hakuprosessin yksinkertaistaminen, hankkeiden euromääräisestä minimikoosta luopuminen ja hankekumppanuuksiin liittyvien vaatimusten väljentäminen.

Ohjelmatavoitteiden saavuttamiselle luo uskottavuutta esitykseen sisältyvä rahoituspuitteen kasvattaminen 37 %:lla verrattuna nykyisten ohjelmien yhteenlaskettuun budjettiin. Tämä on tärkeä signaali myös kansallisia budjetteja rakentaville toimijoille. Kulttuuritoimintaan investoimisen aika on nyt.

Museot ovat keskeisimpiä kulttuuritoimijoita

Museot ovat Euroopan tärkeimpiä kulttuuritoimijoita mitattuna esimerkiksi taloudellisella vaikuttavuudella, kävijämäärillä ja työllisyysvaikutuksilla sekä mahdollisuuksilla luovuuden edistämiseen ja sisältöjen tuottamiseen. Tältä osin ohjelmaesityksen 2. artiklan määritelmissä on huomattava puute, kun museoita ei ole nimetty kuuluvaksi kulttuurialoihin arkistojen ja kirjastojen tapaan. Myös museoiden näyttelytuotanto on mainittava luovan toiminnan määrittelyissä.

Internetkäyttö tulos- ja vaikuttavuusindikaattoreihin

Ohjelmaehdotukseen sisältyvät tulos- ja vaikuttavuusindikaattorit edellyttävät mittaamista ja mittareita, joita museoilla ei vielä ole käytössään. Tämä edellyttää, että ohjelman kautta saatavaa hankerahoitusta on mahdollista käyttää myös mittareiden rakentamiseen. Ohjelman tavoitteiden näkökulmasta on tärkeää, että mitattaessa esimerkiksi tuettujen hankkeiden saavuttamien ihmisten määrää, laskentaan voidaan sisältää internetkäyttö.

Tekijänoikeudelliset kysymykset ratkaistava

Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa yhtenä keskeisimmistä uhkista näyttäytyy tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset digitoidun materiaalin näyttämisestä, esittämisestä ja välittämisestä. Nykyinen tekijänoikeuslaki ja sen tulkinta vaikeuttavat huomattavasti materiaalien digitalisoimisen mahdollistaman liikkuvuuden ja saatavuuden parantamista. Tekijänoikeuskysymysten ratkaiseminen siten, että tekijänoikeuksien omistaja, materiaalien haltija ja palvelujen käyttäjä hyötyvät, on ratkaistava osana Luova Eurooppa -ohjelmaa.

Helsingissä 13.2.2012

Suomen museoliitto ry
Pirjo Ala-Kapee
, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 17.2.2012