JÄSENILLE
 

Taidetoimikuntalaitoksen uudistaminen on tärkeää

Suomen museoliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä.

Suomen museoliiton käsityksen mukaan 1960-luvulta peräisin olevan taidetoimikuntalaitoksen uudistaminen on perusteltua. Hyvän hallinnoinnin kannalta on keskeistä, että uudistuksella selkeytetään viranomaisten ja luottamishenkilöiden välistä työnjakoa sekä tuodaan avoimuutta päätöksentekoon. Tästä hyvänä esimerkkinä on esitys päätösten muutoksenhakumenettelystä.

Suomen museoliitto pitää tärkeänä, että uudistuksessa ei vaaranneta nykyisessä järjestelmässä hyväksi todettua alueellista päätöksentekoa ja toimintaa. Tältä osin Taiteen edistämiskeskuksen päätöksenteko näyttää esitetyssä mallissa keskittyvän liikaa. Alueellisen päätöksenteon säilymistä pidetään erityisen merkittävänä taiteilijoiden, museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyön jatkumisen kannalta.

Ei kulusiirtoja budjetista veikkausvoittovaroihin

Tutkimuksen keskittäminen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporelle on järkevä toimenpide. Sen sijaan se, että tarvittavat lisäresurssit rahoitettaisiin veikkausvoittovaroista, on mietittävä uudelleen. Tässä on ennen muuta otettava huomioon veikkausvoittovarojen käytön perusteet.

Suomen museoliitto on huolissaan kehityksestä, jolla valtion aikaisemmin budjettivaroilla toteuttamia tehtäviä siirrettään veikkausvoittovaroilla rahoitettavaksi ja samalla annetaan mahdollisuus kyseenalaistaa järjestelmän perusteena oleva Veikkaus Oy:n monopoliasema. Tällä hetkellä julkistettujen suunnitelmien mukaan uusia kuluja ollaan siirtämässä veikkausvoittovaroilla rahoitettavaksi yli 20 miljoonan euron verran. Toteutuessaan tämä tarkoittaa saman suuruista vähennystä nykyisten edunsaajien rahoitukseen, johon jo vuonna 2012 kohdistui huomattavia leikkauksia.

Esityksessä todetaan, ettei taidetoimikuntalaitoksen uudistamisella ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Suomen museoliiton tulkinnan mukaan tämä tarkoittaa myös sitä, että nykyistä budjetti- ja veikkausvoittovaroilla rahoitettavien toimintojen suhdetta ei olla muuttamassa. Lakisääteiset viranomaistehtävät huolehditaan budjettivaroilla ja taiteen suoraan tukemiseen liittyvät toimenpiteet rahoitetaan veikkausvoittovaroista.

Helsingissä 26.3.2012

Suomen museoliitto ry
Pirjo Ala-Kapee
, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 27.3.2012