JÄSENILLE
 

Lausunto Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä

Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä. Lausunnossa painotetaan, että alueellisten toimipisteiden määrä on pidettävä nykyisellään.

Suomen museoliitto puoltaa aikaisempien lausuntojensa mukaisesti taidetoimikuntalaitoksen uudistamista.

Taiteen edistämiskeskuksen perustamisessa hyvä tavoite on ollut hallinnon selkeyttäminen erityisesti viranomaisten ja luottamushenkilöiden välisten roolien osalta. Lisäksi on ollut tärkeää, että viraston tekemiin päätöksiin on haluttu saada mahdollisuus muutoksen hakemiseen. Taiteen edistämiskeskusta koskeva laki ja asetus vievät toimintaa tähän suuntaan.

On tärkeää, että laissa on määrittely Taiteen edistämiskeskuksen hallintoon liittyvän rahoituksen olevan edelleen budjettiperusteista ja veikkausvoittovaroista rahoitetaan keskuksen välittömät toimenpiteet taiteen edistämiseksi. Uudistuksella ei saa siirtää nyt budjettivaroista rahoitettua toimintaa Veikkausvoittovaroista maksettavaksi.

Lausunnolla olevassa laki- ja asetusesityksessä on huolestuttavaa alueellisten toimipisteiden väheneminen. Tämä tulee vaikuttamaan negatiivisesti museoiden ja taiteilijoiden välisen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi hyväksi koettu yhteistyö kulttuuriympäristöasioissa vaarantuu.

Nykyisen taidetoimikuntaverkoston ja museoiden yhteistyön mahdollistamalle osaamiselle on toimintaympäristön kansainvälistyessä lisääntyvää tarvetta. Suomen museoliitto esittää lakia muutettavaksi siten, että se mahdollistaa nykyisen laajuisen alueellisen toimipisteverkoston ylläpitämisen.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtäväksi määritellään myös kulttuurien edistäminen. Kulttuuri-käsitteen laajuus edellyttää, että Taiteen edistämiskeskukselle tältä osin määrätyt tehtävät määritellään nyt esitettyä tarkemmin.

Helsingissä 5.11.2012
Suomen museoliitto ry

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 5.11.2012