JÄSENILLE
 

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Suomen museoliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen hallituksen esitykseen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Lausunnossa todetaan lain selkeyttämisen olevan tärkeää. Museoliitto toivoo, että lain uudistamisessa kiinnitetään huomiota myös vapaaehtoiseen ja maksuttomaan aineistojen käyttöön.

LUVATTOMAN VERKKOJAKELUN VÄHENTÄMISESSÄ HUOMIOITAVA MYÖS MYÖNTEISTEN KEINOJEN KEHITTÄMINEN

Internet ja mobiililaitteet ovat lisänneet huomattavasti tekijänoikeudellisen materiaalin käyttöä. Käyttö on lisääntynyt sekä laillisin että laittomin keinoin. Suomen museoliitto pitää tärkeänä, että tekijänoikeuksia suojataan sekä teknisillä välineillä, mutta ennen muuta myös valistuksella ja toimenpiteillä, jolla laillisen materiaalin saatavuus paranee. Lakiluonnoksen ja lausuntopyynnön liitteenä olevan raportin perusteella on ilahduttavaa, että näyttää siltä, että luvattoman käytön kasvu on pysähtynyt. Raportti jopa antaa luvan tulkita, että ongelma on nopeastikin vähenemässä ja merkittäviä lainsäädännöllisiä uudistuksia ei tarvita.

Myönteisen kehityksen taustalla on ollut valistus ja luvallisten palvelujen lisääntyminen. Sen sijaan merkittäviä edistysaskelia ei ole saavutettu teknisillä ratkaisuilla. Tekniset ratkaisut ovat olleet toimimattomia estäen pahimmillaan myös laillisen käytön tai teknisten esteiden kiertämiseen on kehitetty tarvittava tekniikka.

Tekijänoikeuslaki on kokonaisuudessaan monimutkainen ja vaikeasti tulkittava. Tämä on todettu myös yhdeksi keskeiseksi syyksi tekijänoikeudellisen materiaalin luvattomalle käytölle. Lain kokonaisuudistamiselle on tarvetta ja lain päivittämisessä on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että laki tai sen tulkinta ei entisestään monimutkaistu.

Lausunnolla oleva lainmuutosesitys selkeyttää niiden teknisten keinojen käyttöä, joilla estetään tai vaikeutetaan tekijänoikeutta loukkaavan aineiston käyttöä. Laki myös selkeyttää tekijänoikeuksien loukkaajien vastuita ja seurauksia liittyen käyttöön ja/tai jakeluun. Suomen museoliitolla ei ole esitykseen muutos tai lisäysesityksiä.

Sen sijaan Suomen museoliitto toivoo, että tekijänoikeudellisen materiaalin laittoman levityksen kitkemiseksi jatketaan niitä hankkeita ja niiden keinojen kehittämistä, jotka perustuvat myönteisyyteen ja vapaaehtoisuuteen. Huomattava on myös, että laittomien palveluiden käytössä nuorten osuus on merkittävä, mutta heillä on monesti myös heikoimmat käytännön mahdollisuudet ostaa laillisia palveluja, joiden käyttö edellyttää pääosin luottokortin käyttöä. Niin kauan kuin laittomien palvelujen käyttö on helpompaa kuin laillisten, laittoman jakelun ongelma pysyy.

Helsingissä 17.1.2014

Suomen museoliitto ry

Pekka Ravi, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 20.1.2014