JÄSENILLE
 

Valtionosuuksien tasausleikkauksista on luovuttava

Suomen museoliitto on välittänyt valtionosuuksien tasausleikkauksiin liittyvän kannanoton opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kannanoton mukaan ei ole tasapuolista, että ministeriö vähentää joidenkin museoiden valtionosuutta yllättäen. Museoliitto haluaa myös muistuttaa, että kulttuuriin investoimisen aika on nyt.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

VALTIONOSUUKSIEN TASAUSLEIKKAUKSISTA ON LUOVUTTAVA

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2015 tekemät valtionosuuspäätökset vähensivät henkilötyövuosia yhteensä 5 museolta. Näistä vain yksi ei enää täyttänyt aikaisempia henkilötyövuosikriteereitä. Muihin sovellettiin ns. tasausta eli valtionosuus väheni, vaikka museoiden toiminnassa ei ollut tapahtunut muutoksia. Tasaus koski keskisuurista ja suurista museoista niitä, jotka saivat valtionosuutta yli 80 %:lle henkilöstöstään. Pienten museoiden joukosta tasaus koski museoita, joilla valtionosuus kattoi koko henkilöstömäärän.

Suomen museoliitto on jo useana vuonna todennut lausunnoissaan valtionosuushenkilötyövuosien määrän olevan riittämätön. Museot ovat tehtäviensä lisääntyessä ja monipuolistuessa palkanneet uutta henkilöstöä vaikka lakisääteiset valtionosuudet ovat pysyneet vuosia muuttumattomana, 1183 henkilötyövuodessa. Valtionosuuden piirissä olevissa museoissa työskentelee vakituisessa työsuhteessa noin 1400 henkilöä. Kun määräaikaiset työsuhteet ja valtionosuuden ulkopuolella olevat, mutta valtionosuuskelpoiset museot otetaan huomioon, kokonaishenkilötyömäärä on reilusti yli 2000.

Valtionosuusjärjestelmä on museoiden rahoituksen ja toiminnan perusta. Tämän vuoksi on hyvä, että myös uusia museoista on saatu tämän rahoituksen piiriin. Vuosina 2014 ja 2015 toteutettu käytäntö, jossa toisilta museoilta on vähennetty henkilötyövuosia toisten museoiden eduksi, ei kuitenkaan ole oikea lääke museoiden taloudellisen ahdingon helpottamisessa tai museotyön kehittämisessä. Tilanne on luonnollisesti erittäin hankala henkilötyövuosia menettäneissä museoissa. Ne eivät ole pystyneet varautumaan rahoituksensa pienentymiseen. Talousarviot on jo tehty valtionosuuspäätösten valmistuessa marras-joulukuussa.

Museoliitto edellyttää vuosina 2014 ja 2015 tasausleikkausten kohteeksi joutuneiden museoiden valtionosuuspäätösten uudelleen käsittelyä sekä käytetystä tasausleikkurista luopumista. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön on otettava julkistetuksi tavoitteeksi henkilötyövuosivajeen umpeenkurominen seuraavalla hallituskaudella. Käytännössä tämä merkitsee tavoitetta, jossa rahoitus lisääntyy. Ymmärrettävästi näkymä julkisen rahoituksen kasvattamiseen ei lähivuosina ole paras mahdollinen, mutta on myös niin, että kulttuuriin investoimisen aika on nyt. Rohkaisevana esimerkkinä on päätös kirjojen lainauskorvausten kaksinkertaistamisesta vuonna 2015.

Helsingissä 18.12.2014

Suomen museoliitto ry

Pekka Ravi
puheenjohtaja

Kimmo Levä

pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 18.12.2014