JÄSENILLE
 

Rahapelien erityisasema säilytettävä myös EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla

Suomen museoliitto on antanut lausunnon valtioneuvostolle liittyen digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan Euroopalle. Museoliitto toivoo strategiasta julkistettuihin tiedonantoihin mainintaa myös sisämarkkinoiden rajauksista suomalaisen kulttuurin rahoituksen kannalta tärkeään rahapelaamiseen liittyen.

Viite: Lausuntopyyntö, OKM 2015-00106, 13.5.2015, Euroopan komission tiedonanto "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle"

Rahapelien erityisasema säilytettävä myös EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on epäilemättä yksi tärkeimmistä asiapapereista, jonka esitykset vaikuttavat toteutuessaan myönteisesti eurooppalaisten organisaatioiden ja ihmisten elämään. Museoalalle sisältöjen digitaalinen jakaminen ja saatavuus luo monia mahdollisuuksia aikaisempaa monipuolisempaan ja vaikuttavampaan toimintaan.

Tällä hetkellä digitaalisten sisältöjen jakamisen ja saataville asettamisen keskeisin ongelma on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava tekijänoikeuslaki. Onkin tärkeää, että esityksessä mainittu tekijänoikeusjärjestelmän yhtenäistäminen ja oletettava selkiyttäminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti. On myös tärkeää, että digitaalisten sisältöjen tuottamisen rahoitusta jatketaan sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Lausunnolle lähetetty strategia ei sisällä mainintoja mahdollisista digitaalisten sisämarkkinoiden rajauksista liittyen rahapelaamiseen. Strategiaa koskevissa tiedotustilaisuuksissa Euroopan komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip on kuitenkin todennut, että online rahapelaaminen on toimiala, joka tulee myös digitaalisten sisämarkkinoiden osalta säilymään jäsenvaltion kansallisen erityislainsäädännön piirissä. Tämä on suomalaisen rahapelijärjestelmän ja sen kautta suomalaisen kulttuurin rahoittamisen kannalta tärkeä kannanotto. Olisi hyvä, että se todettaisiin myös julkistetussa tiedonannossa.

Strategiaa jalkauttaessa rahapelaamista koskevan rajauksen säilyminen on tärkeää ja kansallinen lainsäädännön on tuettava rahapeleihin liittyvän yksinoikeusjärjestelmän säilymistä myös digitaalisten palveluiden monipuolistuessa ja käytön lisääntyessä.

Helsingissä 22.5.2014
Suomen museoliitto ry

Janne Vilkuna, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 25.5.2015