JÄSENILLE
 

Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp)

Sivistysvaliokunnalle

Viite: Asiantuntijapyyntö 26.3.2020

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53§:n muuttamisesta.

Lakiesitys kohtuullistaa perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionavustusten palauttamisen ehtoja. Suomen museoliiton näkemyksen mukaan esitetyt laskentaperusteiden muutokset ovat hyvin perusteltuja. 

Suomen museoliitto kannattaa esityksen mukaisia laskentaperusteiden muutoksia.

Helsingissä 30.3.2020
Suomen museoliitto ry
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 30.3.2020