JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2006

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.

Museoille myönnetään rahoitusta vuosittain vahvistettavan laskennallisen henkilötyövuosimäärän ja henkilötyövuotta kohden vahvistetun yksikköhinnan perusteella. Nykyinen yksikköhinta on noin 21% käyttömenojen kustannuksia ja 42% todellisia kustannuksia alhaisempi. Rahoittamaton henkilötyövuosivaje on 374. Jälkeenjääneisyys on syntynyt 1990-luvulla jäädytetyn henkilötyövuosikiintiön ja matalien indeksikorotusten seurauksena.

Tilanteen korjaaminen käynnistyi vuonna 2004, jolloin museoiden henkilötyövuosikiintiötä lisättiin valtion budjetissa 44:llä. Seuraavana vuonna henkilötyövuosilisäys oli 46. Opetusministeriö asetti tavoitteekseen supistaa henkilötyövuosivaje kymmenen vuoden aikavälillä.

Ensi vuoden budjettiesityksessä on myönteistä aikaisempaa korkeampi kustannustason tarkistus, 2,4%. Henkilötyövuosia museoille esitetään 30, mikä on edellisten vuosien linjausta pienempi. Budjettiin liittyy kuitenkin lakiesitys, joka toisi vuosina 2008-2010 porrastetusti museoiden nykytilanteeseen olennaisen korjauksen. Tämä edellyttää, että sitä varten tarvittava raha osoitetaan lisäyksenä myös opetusministeriön budjettiin.

Kansallisen kulttuuriperinnön siirtäminen digitaaliseen muotoon on yksi suurimpia museoalan haasteita. Myös Euroopan Unionissa on asetettu yhdeksi kärkitavoitteeksi saada historiallinen ja kulttuurinen perintö digitaalisen sisältötuotannon kautta kansalaisten, tutkimuksen, opetuksen sekä yritystoiminnan käyttöön. Opetusministeriön Kulttuuriperinnön digitointityöryhmä esitti maaliskuussa 2003 toimenpide-ehdotuksessaan arvion, jonka mukaan keskeinen museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa oleva kulttuuriperintö olisi digitoitu vuoteen 2010 mennessä, mikäli viiden vuoden ajan valtion budjetissa panostettaisiin vuositasolla 5 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen.

Museokokoelmien siirtämiseen elektroniseen muotoon on budjettiesityksessä esitetty 252 270 euroa. Summa on pysynyt samana vuodesta 1997. Tämä ei museokokoelmien digitoinnin etenemistä ajatellen ole riittävä. Manuaalisen aineiston siirtäminen digitaaliseksi on ensi sijassa työvoimakysymys. Tähän tilanteeseen pitäisi valtion budjetissa osoittaa selkeä parannus. Kun aineiston digitointi edistyy hitaasti, ei myöskään EU:n hankkeita voida hyödyntää.

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 14.10.2005