Suomen museoliiton lausunto kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain museoita koskevien pykälien muuttamisesta

Valtionosuuslaskentaa uudistetaan vuosina 2008-2010. Uudistus tuo tarpeen arvonlisäveron vaikutusten huomioon ottamiseen valtionosuuden määrässä.

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Museoiden valtionosuuslainsäädäntö uudistuu siten, että valtionosuuden yksikköhinnat lasketaan toteutuneiden käyttökustannusten mukaan ja korotetaan asteittain vuosina 2008-2010. Hallituksen esityksen luvussa Esityksen pääasiallinen sisältö, todetaan, että arvonlisäverovelvollisten yksityisten yhteisöjen tai säätiöiden yksikköhintaa ei korotettaisi valtionosuuslaskennassa. Tällä tarkoitettaneen kuitenkin vain arvonlisäveron osuutta.

Uudistunut laskentatapa tuo mukanaan tarpeen  arvonlisäveron vaikutusten huomioon ottamisesta valtionosuuden määrässä. Vuonna 2008 kunnallisten museoiden ja arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuneiden yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden museoiden yksikköhinta on 48 209 euroa ja yhteisöillä, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia 7,8% korkeampi eli 51 969  euroa. Summaan on päästy laskemalla museoiden arvonlisäveron palautusten vaikutus.

Koska laskenta vastaa todellista tilannetta kunnallisten museoiden ja 11 muun museon osalta Suomen museoliitto katsoo, että menettely asettaa museoiden ylläpitäjät tasa-arvoiseen asemaan ja kohtelee museoita oikeudenmukaisesti.

Sen sijaan liitto pitää epäkohtana sitä, että valtionosuusjärjestelmän sektorikohtaisesta eriytyneisyydestä huolimatta kunnat pitävät valtion rahoitusta yleiskatteellisena ja siten valtionosuuden kasvu tulee todennäköisesti asettamaan kunnalliset ja yksityiset museot joka tapauksessa eriarvoiseen asemaan.

Helsingissä 25.10.2007

Heikki Talvitie         Anja-Tuulikki Huovinen
puheenjohtaja       pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 26.10.2007

Siirry sivun alkuun