JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto suoja-aikadirektiivistä

Suomen museoliitto on antanut opetusministeriölle lausunnon suoja-aikadirektiivin muutosehdotuksesta.

Euroopan yhteisöjen komissio on julkaissut ehdotuksen direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan pidentämisestä. Ehdotuksella pyritään parantamaan esittävien taiteilijoiden ja taustamuusikoiden sosiaalista tilannetta. Perusteena on, että he elävät yhä useammin pidempään kuin mikä on heidän esitystensä 50 vuoden suoja-aika. Ehdotus on, että suoja-aikaa pidennettäisiin 95 vuoteen.

Suomen museoliitto ei näe syytä eikä riittäviä perusteluja suoja-ajan pidentämiselle. Näin mittava eliniän piteneminen ei tällä hetkellä ole oletettavaa eikä syy suoja-ajan huomattavaan pidennykseen. Ehdotettu 95 vuotta koituisi lähinnä siirronsaajien etuisuudeksi. Lisäksi jo nykyiset muistiorganisaatioiden toimintaan liittyvät rajoitukset ovat varsin tiukkoja. Yleisenä tavoitteena  lienee kuitenkin saattaa aineistoja  kohtuullisesti myös yleisön saataville.


Helsingissä 17.9.2008

Suomen museoliitto -
Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 23.9.2008