MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Loki-kehitystyö

John Nurmisen Säätiö ja Suomen museoliitto koordinoivat Loki-palvelun jatkokehityshanketta vuosina 2018–2020. Yhteistyö synnyttää palvelukokonaisuuden, joka auttaa museoita suuntaamaan palveluiden painopistettä yhä enemmän verkkoon. 

Kehitettävässä palvelukokonaisuudessa hyödynnetään Lokistories.fi-palvelun verkostoja, kokemuksia ja koottuja käytäntöjä. Vuoden 2018 aikana työtä tehdään laajasti eri toimijoita osallistavien työpajojen sarjassa, joissa muun muassa tarkennetaan kohderyhmäajattelua, laajennetaan sisältöteemoja ja tehdään toimija-analyysejä. Tämän jälkeen työ jatkuu palvelukokonaisuuden muotoilulla: kuinka kulttuuriperintö, historia ja taide välitetään käyttäjille kiinnostavilla ja yllättävillä tavoilla.

Kehitystyön tavoitteena on luoda alalle palvelukokonaisuus, joka lisää museoiden ja kulttuuriperintöalan toimijoiden osaamista digitaalisten palveluiden tuottamiseen, tarjoaa uudenlaisen toimijaverkoston ja alustan sekä työkaluja digitaalisen sisällön jakamiseen.

1) Hanke auttaa museoita siirtymään kohti verkostomaista toimintatapaa. Yhteistyöllä saavutetaan tehokkaammat, vaikuttavammat ja ennen kaikkea pysyvämmät tulokset.

2) Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti digitaalisia työkaluja, joiden avulla kuluttajille avataan uusia tapoja osallistua ja kokea osallisuutta kulttuuriperinnön kautta.

3) Uusi palvelukokonaisuus auttaa museoita suuntaamaan palveluja ja resursseja verkkoon parantaen kulttuurin asiakaskokemusta sekä odotuksia museosta. Samalla se mahdollistaa uusien yleisöjen ja käyttäjäryhmien syntymisen.

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
044 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi

Kehityshanke on saanut avustuksen Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 -hankehaussa.