MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Suomen luonnontieteellisten kokoelmien ja museoiden kartoitus 2006

Luonnontieteellisiin kokoelmiin on näytteiden ja erilaisten havaintojen myötä kertynyt ikään kuin muisti luonnon monimuotoisuudesta. Tämä luonnonperintö on tallentunut eri puolille Suomea museoiden ja muiden asiantuntijalaitosten kasvi- ja eläintieteellisiin sekä geologisiin ja paleontologisiin kokoelmiin. Osa kokoelmista on julkisia, mutta maastamme löytyy myös monia yksityisiä tai pelkästään tutkimustoimintaan liittyviä kokoelmia.

Suomen museoliiton julkaisema kartoitus sisältää 42 luonnontieteellisen kokoelman lyhyen yleiskuvauksen, tietoa kokoelmien historiasta ja saavutettavuudesta. Kartoitus tehtiin toukokuussa 2006. Ajantasaiset tiedot luonnontieteellisistä museoista löytyvät museohausta. Valitse hakukriteeriksi luonnontieteelliset museot. (linkki oikealla)