MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Erikoismuseot

Erikoismuseot ovat tiettyyn ilmiöön tai esinetyyppiin keskittyneitä museoita, jotka tallentavat, tutkivat ja esittelevät kyseiseen aihepiiriin kuuluvaa materiaalia. Erikoismuseot, kuten esimerkiksi taideteollisuusmuseot, tekniikan museot ja tiedekeskukset, asettuvat luonteeltaan usein taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten museoiden ja luonnontieteellisten museoiden välille tai hieman niiden ulkopuolelle.

Valtakunnallisia vastuumuseoita on 17. Niiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa erikoisalallaan sekä huolehtia alansa museoiden keskinäisestä yhteistyöstä. Ne harjoittavat omalla alallaan tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa.


 

Valtakunnalliset  vastuumuseot


Arkkitehtuurimuseo, Helsinki


Designmuseo, Helsinki

Forum Marinum, Suomen laivastomuseo,Turku

Lusto -Suomen Metsämuseo, Punkaharju

Mobilia Auto- ja liikennemuseo, Kangasala

Siida - Saamelaismuseo, Inari

Sotamuseo, Puolustusvoimien keskusmuseo, Valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo, Helsinki

Suomen Ilmailumuseo, Vantaa

Suomen käsityön museo, Jyväskylä

Suomen lasimuseo, Riihimäki

Suomen maatalousmuseo - Sarka, Loimaa

Suomen rautatiemuseo, Hyvinkää

Suomen urheilumuseo, Helsinki

Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki

Teatterimuseo, Helsinki

Tekniikan museo, Helsinki

Työväenmuseo Werstas, Tampere