MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Mitä museot tekevät?

Museot ovat monipuolisia toimijoita. Museoiden tehtävänä on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville sekä kulttuuriperintöön liittyvän tiedon, tarinoiden ja elämysten välittäminen yleisölle.

Museolaissa museoiden tehtäväksi määritellään kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuuden edistäminen. Tämän tehtävän puitteissa museoiden tulee tallentaa ja säilyttää aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä, harjoittaa siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki 887/2005).

Saavutettava museo

Museon ja sen kokoelmien tulee olla kaikkien kansalaisten saavutettavissa.
Saavutettavuus on asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimista kaikessa museotoiminnassa ja asiakkaan museokäynnin kaikissa vaiheissa.

Lisää tietoa saavutettavuudesta

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. ylläpitää Kulttuuri kaikille -neuvontapalvelua. Palvelu tekee yhteistyötä paitsi taide- ja kulttuuriorganisaatioiden myös eri yleisöryhmien kanssa.

 

Lue lisää saavutettavuudesta

Kulttuuria kaikille

Avoin museo (Keskisuomalaiset museot)