MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Näyttelyt

Näyttelyt ovat usein näkyvin osa museotoimintaa. Näyttelyissä on teema, kuten esimerkiksi tarina, esineryhmä, historiallinen tapaus tai henkilö, josta kerrotaan tekstien, aitojen esineiden, valokuvien, kuvataiteen tai vaikkapa filmien avulla. Näyttelyillä pyritään vaikuttamaan ihmisiin sekä emotionaalisesti että kognitiivisesti tuottamalla mielihyvää, tarjoamalla kokemuksia ja uutta tietoa.

Näyttelyillä tarkoitetaan museoalan sisällä hyvinkin erilaisia kokonaisuuksia. Näyttelyt voidaan jakaa pysyvyytensä perusteella perusnäyttelyihin ja vaihtuviin näyttelyihin. Verkkonäyttelyiden määrä on viime vuosina lisääntynyt huimasti; suurella osalla ammattimaisesti hoidettuja museoita on verkkonäyttelyksi luettavaa materiaalia www-sivuillaan.