MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoalan organisaatioita

Suomen museoliitto

Suomen museoliitto on museoiden keskusjärjestö, yhteistyöelin, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa museoiden etuja ja edistää museoiden toimintaa.

ICOM Suomen komitea ry

Edistää jäsentensä osallistumista ICOM:in kansainväliseen työskentelyyn. Julkaisee ICOM:in museotyön ammattieettisiä sääntöjä.

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry.

Toimii konservointialan ammattilaisten yhdyssiteenä, kehittää konservointia tieteenä ja ammattialana, valvoo ammattikunnan etuja sekä edustaa suomalaista konservointialaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Konservaattoriliitto järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja opintomatkoja, harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa ja antaa lausuntoja konservointialan kysymyksistä.

NEMO, Network of European Museum Organisations

NEMO, Network of European Museum Organisations, on riippumaton eurooppalainen museoverkosto, jonka jäseniä ovat museoliitot ja niitä vastaavat organisaatiot. NEMO pyrkii vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon museoita koskevissa asioissa sekä toimimaan informaatiokanavana jäsenmaidensa museoliittojen välillä. NEMO:n tärkeimmät toimintamuodot ovat vuosikokous, NEMOnews -tiedotuslehden julkaiseminen ja nettisivut, joiden kautta voi mm. hakea kumppaneita EU-projekteihin (www.ne-mo.org/partner).

Suomen kotiseutuliitto

Vuonna 1949 perustettu kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö. Suomen kotiseutuliitto edistää kansallista kulttuuria erityisesti maakunnallisten ja  paikallisten piirteiden pohjalta sekä ohjaa ja kehittää kokonaisvaltaista kotiseututyötä maassamme. Lisäksi Kotiseutuliito pyrkii edistämään kotiseuduntutkimusta ja vaikuttamaan etujärjestönä lainsäädäntöön ja julkiseen hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten parantamiseksi.

Skandinaavinen museoliitto

Pohjoismainen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1915. Suomi liittyi mukaan vuonna 1923. Tällä hetkellä järjestössä ovat edustettuina kaikki pohjoismaat. Skandinaavinen museoliitto kokoontuu joka kolmas vuosi tapaamiseen, joka koostuu luennoista ja opintokäynneistä museoihin. Jäsenmaiden maakohtaisista raporteista kootaan joka kolmas vuosi ilmestyvä Nordens Museer, joka tarjoaa yleiskuvan Pohjoismaiden museotoiminnasta ja ajankohtaisista projekteista.

Suomen museonjohtajat ry

Yhdistys toimii museonjohtajien verkostoitumis- ja yhteistyöalustana sekä järjestää jäsenilleen alan seminaareja ja muita tapahtumia. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki museonjohtajana tai vastaavassa tehtävässä toimivat.